Yrke naturvårdsforskare

Naturvårdsforskare hanterar kvaliteten på specifika skogar, parker och andra naturresurser. De skyddar livsmiljöer, biologisk mångfald, skönhetsvärde och andra unika egenskaper för bevarande och bevarande mark. Bevarandeforskare utför fältarbete.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ekologi

  Undersökning av hur organismer samverkar och hur de förhåller sig till den omgivande miljön.

 • Affärsledningsprinciper

  Principer som reglerar metoder för affärsledning, t.ex. strategisk planering, metoder för effektiv produktion, samordning av personal och resurser.

 • Djurarter

  Egenskaper hos olika djurarter och djurraser (av betydelse för yrket).

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Geografiska informationssystem

  Verktygen inom geografisk kartläggning och positionering, bland annat GPS (globala positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys).

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

Färdigheter

 • Identifiera kännetecken hos växter

  Identifiera och klassificera kännetecken hos växter. Kunna känna igen olika typer av lökar till namn samt efter storlekssortering, fältmärkning och lagermärkning.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Ge råd om bevarande av natur

  Tillhandahålla information och föreslå åtgärder som rör bevarandet av naturen.

 • Samordna utbildningsprogram

  Planera och samordna utbildningsprogram och uppsökande program såsom seminarier, turnéer, föreläsningar och lektioner.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Utbilda allmänheten om vilda djur och växter

  Prata med grupper av vuxna och barn för att lära dem att njuta av skog och mark utan att skada den eller sig själva. Hålla föreläsningar på skolor eller tala med specifika ungdomsgrupper på begäran. Utarbeta och genomföra undervisningsprogram inom naturskydd.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Ta fram miljöpolicy

  Ta fram en organisatorisk policy för hållbar utveckling och efterlevnad av miljölagstiftningen i linje med de politiska mekanismer som används inom miljöskyddsområdet.

 • Genomföra pedagogiska aktiviteter

  Planera, genomföra och övervaka pedagogiska aktiviteter för olika målgrupper, t.ex. skolbarn, universitetsstuderande, specialistgrupper eller allmänheten.

 • Utbilda människor om natur

  Tala med olika målgrupper om t.ex. information, koncept, teorier och/eller aktiviteter som rör naturen och dess bevarande. Ta fram skriftlig information. Denna information kan presenteras i en rad olika format, t.ex. informationstavlor, informationsblad, affischer, text på webbplatser osv.

 • Uppskatta arbetstid

  Ta fram korrekta beräkningar i tid som är nödvändiga för att fullgöra framtida tekniska uppgifter på grundval av tidigare och nuvarande information och observationer eller planera hur lång tid enskilda uppgifter i ett visst projekt beräknas pågå.

 • Använda IKT-resurser för att lösa arbetsrelaterade uppgifter

  Kunna välja ut och använda IKT-resurser för att lösa relaterade uppgifter.

 • Mäta träd

  Utföra alla nödvändiga mätningar på ett träd: använda en klinometer för höjdmätning, ett måttband för omfångsmätning samt borrar och barkmätare för att uppskatta tillväxthastigheten.

Source: Sisyphus ODB