Yrke nutritionist, färdigrätter

Nutritionister (färdigrätter) bedömer ingredienser, tillverkningsprocesser och livsmedel för att säkra deras näringskvalitet och lämpligheten i färdiga måltider och maträtter. De studerar livsmedel och maträtter samt ger råd om sammansättningen av olika måltider eller maträtter för människor (allergiframkallande ämnen, makro- och mikronäringsämnen osv.).

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Färdigrätter

  Industrin för lagad mat och färdigrätter, tillverkningsprocessen, den teknik som krävs för tillverkningen och den marknad den är avsedd för.

 • Smakkombination

  Det stora utbudet av smakkombinationer för att utveckla nya recept eller produkter.

 • Livsmedelsvetenskap

  Undersökning av livsmedels fysiska, biologiska och kemiska sammansättning och de vetenskapliga begrepp som ligger till grund för livsmedelsbearbetning och näringslära.

 • Livsmedels funktionella egenskaper

  Livsmedelsproduktens struktur, kvalitet, näringsvärde och/eller godtagbarhet. En livsmedelsfunktionell egenskap bestäms av ett livsmedels fysikaliska, kemiska och/eller organoleptiska egenskaper. Exempel på en funktionell egenskap kan vara löslighet, absorption, vattenupptagning, skumningsförmåga, elasticitet och absorptionskapacitet för fetter och främmande partiklar.  

 • Livsmedelslagring

  Lämpliga villkor och metoder för lagring av livsmedel, med beaktande av fukt, ljus, temperatur och andra miljöfaktorer.

 • Dietetik

  Närings- och kostmodifiering för att optimera hälsan i klinisk eller annan miljö. Näringens roll för att främja hälsa och förebygga sjukdomar över hela spektrumet.

 • Texturkombination

  Texturkombinationen för nya recept eller produkter.

Färdigheter

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Forska om nya livsmedelsingredienser

  Bedöma nya livsmedelsingredienser genom forskning i syfte att utveckla eller förbättra livsmedel.

 • Ansvara för mathållningen inom hälso- och sjukvård

  Övervaka den mat och de menyer och måltider som tillhandahålls inom hälso- och sjukvården för att säkerställa att de uppfyller standarder för livsmedelssäkerhet och hygien.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Undersöka produktionsprover

  Undersöka produktionsprover visuellt eller manuellt för att kontrollera egenskaper som klarhet, renhet, konsistens, fukt och textur.

 • Kontrollera kvaliteten hos produkter i produktionslinjen

  Kontrollera produktkvaliteten i produktionslinjen och ta bort defekta varor före och efter förpackning.

 • Analysera trender inom livsmedels- och dryckesbranscherna

  Undersöka trender inom livsmedel med anknytning till konsumenternas preferenser. Granska viktiga marknader på grundval av både produkttyp och geografi samt tekniska förbättringar inom branschen.

 • Forska om nya tillagningsmetoder

  Bedöma nya tillagningsmetoder genom forskning i syfte att utveckla eller förbättra livsmedelstekniska processer.

 • Hantera användning av tillsatser i livsmedelstillverkning

  Hantera användning av tillsatser eller konserveringsmedel i livsmedel.

 • Bedöma livsmedels näringsmässiga egenskaper

  Bedöma näringsegenskaperna hos livsmedel för en bättre hälsosam kost.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Fastställa livsmedels näringsegenskaper

  Fastställa lämpliga näringsegenskaper hos livsmedel och etikettera produkter om så krävs.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Främja bättre näringsinnehåll i livsmedel

  Arbeta med experter från jordbruks- och livsmedelsindustrin för att förbättra näringsinnehåll, kosthållning och försörjning.

 • Säkerställa att varor märks korrekt

  Säkerställa att varor märks med all nödvändig märkningsinformation (t.ex. lagfäst, teknisk, farlighet, m.m.) när det gäller produkten. Säkerställa att märkningarna uppfyller de rättsliga kraven och följer bestämmelserna.

Source: Sisyphus ODB