Yrke operatör av tunga maskiner under jord

Operatörer av tunga maskiner under jord styr tunga gruvmaskiner såsom stycknings- och lastningsutrustning som gräver ut och lastar malm och råmineraler i underjordiska gruvor.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

 • Hälso- och säkerhetsrisker vid arbete under jord

  Regler och risker som påverkar hälsa och säkerhet vid arbete under jord. 

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

Färdigheter

 • Göra mindre reparationer på utrustning

  Utföra rutinunderhåll av utrustning. Känna igen och identifiera mindre fel hos utrustningen och vid behov utföra reparationer.

 • Fatta oberoende verksamhetsbeslut

  Fatta omedelbara verksamhetsbeslut utan att hänvisa till andra, med beaktande av omständigheterna samt relevanta förfaranden och lagstiftning. Avgöra vilket alternativ som är bäst i en viss situation.

 • Hantera press som uppkommer i oväntade situationer

  Sträva efter att uppnå målen trots de belastningar som uppstår till följd av oförutsedda faktorer utanför din kontroll.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Inspektera tungt maskineri för underjordiska gruvor

  Inspektera tunga maskiner och tung utrustning för dagbrott. Identifiera och rapportera defekter och avvikelser.

 • Hantera kommunikation mellan arbetslag på olika skift

  Kommunicera relevant information om förhållanden på arbetsplatsen, framsteg, händelser och potentiella problem till arbetarna i nästa skift.

 • Informera om gruvutrustning

  Kommunicera på ett öppet och effektivt sätt med gruvledningen och maskinoperatörer. Vidarebefordra all relevant information, t.ex. gällande driftavbrott och utrustningens effektivitet och produktivitet.

 • Använda gruvverktyg

  Använda och utföra underhåll på diverse handhållna och motordrivna gruvverktyg och gruvutrustning.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

Source: Sisyphus ODB