Yrke operatör av tunga maskiner under jord

Operatörer av tunga maskiner under jord styr tunga gruvmaskiner såsom stycknings- och lastningsutrustning som gräver ut och lastar malm och råmineraler i underjordiska gruvor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

 • Hälso- och säkerhetsrisker vid arbete under jord

  Regler och risker som påverkar hälsa och säkerhet vid arbete under jord. 

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

Färdigheter

 • Göra mindre reparationer på utrustning

  Utföra rutinunderhåll av utrustning. Känna igen och identifiera mindre fel hos utrustningen och vid behov utföra reparationer.

 • Fatta oberoende verksamhetsbeslut

  Fatta omedelbara verksamhetsbeslut utan att hänvisa till andra, med beaktande av omständigheterna samt relevanta förfaranden och lagstiftning. Avgöra vilket alternativ som är bäst i en viss situation.

 • Hantera press som uppkommer i oväntade situationer

  Sträva efter att uppnå målen trots de belastningar som uppstår till följd av oförutsedda faktorer utanför din kontroll.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Inspektera tungt maskineri för underjordiska gruvor

  Inspektera tunga maskiner och tung utrustning för dagbrott. Identifiera och rapportera defekter och avvikelser.

 • Hantera kommunikation mellan arbetslag på olika skift

  Kommunicera relevant information om förhållanden på arbetsplatsen, framsteg, händelser och potentiella problem till arbetarna i nästa skift.

 • Informera om gruvutrustning

  Kommunicera på ett öppet och effektivt sätt med gruvledningen och maskinoperatörer. Vidarebefordra all relevant information, t.ex. gällande driftavbrott och utrustningens effektivitet och produktivitet.

 • Använda gruvverktyg

  Använda och utföra underhåll på diverse handhållna och motordrivna gruvverktyg och gruvutrustning.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

Source: Sisyphus ODB