Yrke optomekaniktekniker

Optomekaniktekniker samarbetar med ingenjörer vid utarbetande av optomekaniska enheter såsom optiska bord, deformerbara speglar och optiska stativ. De framställer, installerar, provar och utför underhåll på prototyper för optomekanisk utrustning. De fastställer krav på material och montering.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Brytkraft

  Brytkraft eller optisk kraft är den grad i vilken ett optiskt system, till exempel en lins, konvergerar eller divergerar ljus. Divergerande linser har en negativ brytkraft, medan konvergerande linser har en positiv brytkraft.

 • Optikteknik

  Teknisk gren inriktad på utvecklingen av optiska instrument och tillämpningar, till exempel teleskop, mikroskop, linser, lasrar, fiberoptisk kommunikation och bildsystem.

 • Optikkomponenter

  Komponenter och material som är nödvändiga för uppbyggnad av optiska instrument, till exempel linser och ramar.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Optomekanisk utrustning

  Utrustning som kombinerar mekaniska och optiska egenskaper, t.ex. precisionsspegelfästen som används vid tillverkning av lasrar, optiska fästanordningar som används vid tillverkning av kameror samt optiska bordsytor för experiment och teknik inom optik.

 • Optik

  Vetenskapen om ljusets beståndsdelar och reaktioner.

 • Optomekaniska komponenter

  Komponenter som har mekaniska och optiska egenskaper, som optiska speglar, optiska fästen och optiska fibrer.

 • Tillverkning av optisk utrustning

  Processen och de olika stegen i tillverkningen av en optisk produkt, från design- och prototypstadiet till tillverkning av optiska komponenter och linser, montering av optisk utrustning, och mellan- och slutprovning av de optiska produkterna och dess komponenter.

 • Typer av optisk utrustning

  Kunskap om olika typer av optiska instrument och linser, t.ex. mikroskop och teleskop, samt deras mekanik, komponenter och egenskaper.

 • Optomekanik

  Undergrupp till maskinteknik som är specialiserad på optiska system och produkter, till exempel kikare, mikroskop, teleskop och spektrometrar, samt icke-mekaniska komponenter som optiska anordningar och optiska speglar.

 • Egenskaper hos optiska glas

  Egenskaperna hos optiska glas såsom brytningsindex, dispersion och kemiska egenskaper.

 • Standarder för optisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsstandarder och -föreskrifter för användning och tillverkning av optisk utrustning, inkl. optiska material, optiska komponenter, optiska system, oftalmologisk utrustning, optomekanisk utrustning, optisk mätutrustning, fotoutrustning samt optoelektronisk utrustning.

Färdigheter

 • Montera optomekanisk utrustning

  Preparera och montera optomekaniska komponenter och system, såsom optiska fästen och optiska bord, med hjälp av handverktyg, precisionsmätutrustning samt lödnings- och poleringstekniker.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Testa optiska komponenter

  Testa optiska system, produkter och komponenter med ändamålsenliga optiska testmetoder, till exempel axialprovning och snedprovning.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Hjälpa till med vetenskaplig forskning

  Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

 • Applicera beläggningar på optiska produkter

  Applicera beläggningar på optiska linser, t.ex. reflekterande beläggningar på speglar, antireflexbeläggningar på kameralinser och färgade beläggningar på solglasögon.

 • Rengöra optiska komponenter

  Rengöra optiska komponenter efter varje cykel i tillverkningsprocessen.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

Source: Sisyphus ODB