Yrke optometritekniker

Optometritekniker monterar, reparerar och konstruerar olika delar av glasögonutrustning såsom linser, ramar, mönster och glasögon. De skär, granskar och polerar alla delar med hjälp av olika maskiner och handverktyg. Optometritekniker formar, slipar och belägger linser för receptbelagda glasögon. De passar in linser i glasögonbågar. Optometritekniker ser till att linserna överensstämmer med den preskriberande optikerns, ögonläkarens eller optometristens recept. De kan även arbeta med andra relaterade optiska instrument och deras underhåll.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Egenskaper hos optiska glas

  Egenskaperna hos optiska glas såsom brytningsindex, dispersion och kemiska egenskaper.

 • Rekommenderat pris

  Det uppskattade pris tillverkaren föreslår att detaljhandlaren ska tillämpa på en produkt eller tjänst och den prissättningsmetod genom vilken det beräknats.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Produktionsprocesser

  De material och tekniker som krävs i produktions- och distributionsprocesserna.

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

 • Typer av optisk utrustning

  Kunskap om olika typer av optiska instrument och linser, t.ex. mikroskop och teleskop, samt deras mekanik, komponenter och egenskaper.

Färdigheter

 • Använda mätutrustning för synundersökningar

  Använda mätutrustning för synundersökningar för att utföra mätningar på kunden; fastställa måtten av näsryggen och ögat, pupillavståndet, linsavståndet, ögonens optiska centra osv. för att framställa individanpassade glasögon eller kontaktlinser.

 • Ta fram arbetsorder för optiskt laboratorium

  Utarbeta och övervaka arbetsschemat och den dagliga verksamheten på det optiska laboratoriet.

 • Föra register över kunders ordinationer

  Föra register över kunders ordinationer och betalningar samt arbetsordrar som skickas till laboratoriet.

 • Slipa glas för glasögon

  Forma och slipa glas som passar in i glasögonbågar för glasögon, enligt recept eller specifikationer.

 • Sälja optiska produkter

  Sälja glasögon och solglasögon, kontaktlinser, binokulära enheter, rengöringssatser och andra ögonrelaterade produkter i enlighet med kundens optiska behov vad gäller exempelvis olika slipningar av glasögon.

 • Följa ordination för glasögon eller linser

  Tolka och samordna ramar och ögonmätningar i enlighet med kundens optiska ordinationer.

 • Bearbeta glas

  Bearbeta glasets egenskaper, form och storlek.

 • Använda optikutrustning

  Använda särskild optikutrustning för att skära, putsa, justera och förfina optiken.

 • Laga glasögonbågar

  Reparera/byta skadade ramar eller glasögon åt kunder.

 • Utföra underhåll av synhjälpmedel

  Utföra reparation av synhjälpmedel, t.ex. kalibrering, anpassning och justering eller utbyte av ramar, linser/glas och andra delar.

 • Rengöra glasytor

  Använda rengöringsprodukter för att rengöra ytor som täcks av glas, särskilt fönster.

 • Hantera kontaktlinser

  Demonstrera hur man sätter i, tar ut och sköter om kontaktlinser samt se till att kontaktlinserna passar och är bekväma.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Beställa optikrelaterade produkter

  Beställa utrustning och material inom optik med hänsyn till varornas pris, kvalitet och ändamålsenlighet.

 • Polera glasytor

  Slipa ytor av glas eller linser för optiska instrument med slip- och poleringsverktyg, t.ex. diamantverktyg.

 • Applicera skyddande lager

  Applicera ett lager av skyddslösningar såsom permetrin med hjälp av en sprutpistol eller pensel för att skydda produkten från skador såsom korrosion, brand eller parasiter.

 • Använda utrustning för precisionsmätning

  Mäta storleken på en bearbetad del vid kontroll och märkning för att kontrollera om den överensstämmer med standarden genom användning av två- och tredimensionell precisionsmätutrustning, t.ex. passare, mikrometer och mätdon.

 • Jämna till glaskanter

  Använda automatiska slipband för att jämna till eller forma glaskanter.

 • Utföra tekniska uppgifter med stor noggrannhet

  Undvika eventuella risker och oönskade resultat genom att noggrant övervaka alla delar av en maskin, en enhet eller ett fordon samt genomföra processer för produktion, underhåll eller reparation med stor omsorg.

Source: Sisyphus ODB