Yrke optroniktekniker

Optroniktekniker samarbetar med ingenjörer vid utarbetande av optoelektroniska system och komponenter såsom fotodioder, optiska sensorer, lasrar och lysdioder. De framställer, provar, installerar och kalibrerar optoelektronisk utrustning. De läser tekniska skisser och andra tekniska ritningar för att utarbeta provnings- och kalibreringsrutiner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Optikteknik

  Teknisk gren inriktad på utvecklingen av optiska instrument och tillämpningar, till exempel teleskop, mikroskop, linser, lasrar, fiberoptisk kommunikation och bildsystem.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Kretsscheman

  Läsa och förstå kretsscheman som visar kopplingarna mellan anordningar, t.ex. kraft- och signalanslutningar.

 • Standarder för elektronisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsnormer samt föreskrifter om användning och tillverkning av elektronisk utrustning och dess komponenter såsom halvledare och kretskort.

 • Optoelektronik

  Del av elektronik och optik avsedd för undersökning och användning av elektroniska anordningar som detekterar och kontrollerar ljus.

 • Optoelektronisk utrustning

  Elektroniska anordningar, system och komponenter som har optiska egenskaper. Dessa anordningar eller komponenter kan omfatta eldrivna ljuskällor, som t.ex. lysdioder och laserdioder, komponenter som kan omvandla ljus till el, som t.ex. solceller och fotovoltaiska celler, eller anordningar som kan elektroniskt kan manipulera och kontrollera ljus.

 • Standarder för optisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsstandarder och -föreskrifter för användning och tillverkning av optisk utrustning, inkl. optiska material, optiska komponenter, optiska system, oftalmologisk utrustning, optomekanisk utrustning, optisk mätutrustning, fotoutrustning samt optoelektronisk utrustning.

 • Optikkomponenter

  Komponenter och material som är nödvändiga för uppbyggnad av optiska instrument, till exempel linser och ramar.

 • Egenskaper hos optiska glas

  Egenskaperna hos optiska glas såsom brytningsindex, dispersion och kemiska egenskaper.

 • Optik

  Vetenskapen om ljusets beståndsdelar och reaktioner.

 • Typer av optisk utrustning

  Kunskap om olika typer av optiska instrument och linser, t.ex. mikroskop och teleskop, samt deras mekanik, komponenter och egenskaper.

 • Brytkraft

  Brytkraft eller optisk kraft är den grad i vilken ett optiskt system, till exempel en lins, konvergerar eller divergerar ljus. Divergerande linser har en negativ brytkraft, medan konvergerande linser har en positiv brytkraft.

 • Tillverkning av optisk utrustning

  Processen och de olika stegen i tillverkningen av en optisk produkt, från design- och prototypstadiet till tillverkning av optiska komponenter och linser, montering av optisk utrustning, och mellan- och slutprovning av de optiska produkterna och dess komponenter.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

Färdigheter

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Rengöra optiska komponenter

  Rengöra optiska komponenter efter varje cykel i tillverkningsprocessen.

 • Testa optoelektronik

  Testa optoelektroniska system, produkter och komponenter med hjälp av elektronisk, optisk och fotonisk provnings- och mätutrustning.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Applicera beläggningar på optiska produkter

  Applicera beläggningar på optiska linser, t.ex. reflekterande beläggningar på speglar, antireflexbeläggningar på kameralinser och färgade beläggningar på solglasögon.

 • Hjälpa till med vetenskaplig forskning

  Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Montera optoelektronik

  Preparera, konstruera och montera optroniska komponenter och system, såsom lasrar och bildsystem, med hjälp av lödning, mikrotillverkning och poleringsmetoder.

 • Testa optiska komponenter

  Testa optiska system, produkter och komponenter med ändamålsenliga optiska testmetoder, till exempel axialprovning och snedprovning.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Använda optisk monteringsutrustning

  Installera och sköta optisk utrustning för bearbetning eller montering, till exempel optiska spektrumanalysatorer, eldrivna sågar, lasrar, färgbindare, lödkolvar och trådförbindare.

Source: Sisyphus ODB