Yrke ortopedingenjör

Ortopedingenjörer konstruerar och anpassar proteser och ortoser för personer som saknar en extremitet till följd av en olycka eller medfött tillstånd eller för personer med funktionsnedsättningar, brister eller svagheter till följd av skada, patologi eller medfödd missbildning. De kombinerar patientvård med projektering och framställning av dessa produkter för att tillgodose patienternas behov.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Proteser

  Konstgjorda ersättningsdelar för kroppsdelar eller lemmar som vanligen förlorats till följd av en sjukdom eller en olycka.

 • Kinetik

  Studiet av rörelser och deras orsaker.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Biomekanik

  Användning av mekaniska metoder för att förstå biologiska organismers funktion och struktur.

 • Rehabilitering

  Metoder och förfaranden för att hjälpa sjuka eller skadade personer att återställa förlorade färdigheter och kontroll och bli självständiga igen.

Färdigheter

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Ge råd om rehabiliteringsövningar

  Utbildning och rådgivning om rehabiliteringsövningar för att stödja långsiktig återhämtning, undervisning om lämpliga metoder för att trygga hälsan.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Instruera patienter om stödutrustning

  Informera patienter om användningen och skötseln av ortoser och proteser.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Arkivera patientjournaler

  Korrekt förvara patientjournaler, inklusive testresultat och fallbeskrivningar, så att de lätt kan tas fram vid behov.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Besvara patienters frågor

  På ett vänligt och professionellt sätt svara på alla frågor från nuvarande eller potentiella patienter på en vårdinrättning och deras familjer.

 • Justera avgjutningar

  Fastställa och justera avgjutningar på lämpligt sätt för att säkerställa att de är korrekta.

 • Registrera patienters framsteg i förhållande till behandling

  Registrera framsteg i patientens svar på en behandling genom att observera, lyssna och mäta resultaten.

 • Utforma medicinsk stödutrustning

  Utforma, skapa och utvärdera ortopediska och protetiska hjälpmedel i samråd med läkare, undersöka och mäta patienten för att bestämma måtten på protesen.

 • Bidra till rehabiliteringsprocessen

  Bidra till rehabiliteringsprocessen för att förbättra verksamhet, funktion och deltagande, med hjälp av en personcentrerad och evidensbaserad strategi.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Samla in allmänna uppgifter om patienter

  Samla in kvalitativa och kvantitativa uppgifter om vårdanvändaren, hjälpa till vid ifyllande av frågeformuläret om befintligt och tidigare hälsotillstånd och registrera de åtgärder/tester som utförs av den behandlande läkaren.

 • Göra kroppsavgjutningar

  Använda specialiserade produkter, t.ex. silikoner, för att skapa formar av en persons hand, ansikte eller andra kroppsdelar under en process som kallas för ”kroppsavgjutning”. Använda formar eller andra material för att skapa medicintekniska produkter inom protes- och ortosområdet.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

Source: Sisyphus ODB