Yrke pålmaskinförare

Pålmaskinförare arbetar med en tung maskin som sätter pålar på plats och driver in dem i marken med hjälp av en riggmekanism.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekaniska system

  Mekaniska system, inbegripet redskap, motorer, hydrauliska och pneumatiska system. Deras funktioner och sannolika defekter.

 • Lastdiagram för kranar

  Förstå lastdiagram för kranar, som i detalj beskriver kranens egenskaper och hur dess lyftförmåga varierar beroende på avstånd och vinkel.

 • Mekaniska verktyg

  Förstå maskiner och verktyg, inklusive utformning, användning, reparation och underhåll.

Färdigheter

 • Hålla tung byggutrustning i bra skick

  Granska tung byggutrustning före varje användningstillfälle. Hålla maskinen i gott skick, sköta mindre reparationer och anmäla allvarliga fel till den ansvariga personen.

 • Montera slagdynor eller pålskydd

  Montera slagdynor eller skydd på pålar för att skydda pålens huvud mot påfrestningar och slagskador samt för att få effektiv överföring av kraft från pålkranen till pålen. Se till att slagdynan eller skyddet inte monteras för tätt eller för hårt eftersom detta kan orsaka skador. Om slagdynan innehåller en utbytbar plastdyna ska den dyna som är lämpad för arbetet väljas ut och monteras.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

 • Slå i stålpålar

  Använda någon av olika typer av pålförare för att driva stålpålar i marken för att stabilisera en konstruktion. Se till att placera pålen och pålföraren korrekt och använda rätt kraft för att driva in pålen samt samtidigt förebygga skador och fysiska påfrestningar.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Slå i betongpålar

  Använda någon form av pålkran för att slå i betongpålar i ett fundament i syfte att stabilisera en konstruktion. Se till att både pålar och pålkranen positioneras korrekt och tillämpa rätt mängd kraft för att slå i pålarna samtidigt som skador och fysiska påfrestningar undviks.

 • Inspektera byggarbetsplatser

  Säkerställa hälsa och säkerhet under byggprojektet genom att regelbundet inspektera byggarbetsplatsen. Identifiera risker för människor eller arbetsutrustning.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Förhindra skador på infrastruktur för allmännyttiga anläggningar

  Konsultera allmännyttiga företag eller planer på lokaliseringen av all infrastruktur för allmännyttiga anläggningar som kan störa ett projekt eller skadas av det. Vidta nödvändiga åtgärder för att undvika skador.

 • Använda pålmaskin

  Sköta en pålmaskin som driver pålar i marken med hjälp av en hamrande rörelse. Arbeta med dieselpålmaskin och hydrauliska pålmaskiner, vilka är tystare och mer lämpade för områden som är känsliga för högt buller eller vibrationer.

 • Säkra tung byggutrustning

  Säkra tung utrustning, till exempel tornkranar eller betongpumpar, före, under och efter användning för att förhindra skador på maskinerna, arbetsstyrkan eller byggarbetsplatsen. Vidta försiktighetsåtgärder, till exempel i form av att dra in robotarmarna på betongpumpar eller att återföra kroken till kranbjälken.

Source: Sisyphus ODB