Yrke påsmaskinskötare

Påsmaskinskötare sköter en maskin som drar in papper, viker och limmar det för tillverkning av papperspåsar med varierande storlek, form och kvalitet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förpackningsprocesser

  Utformning och utarbetande av förpackningar. Dekorationer och tryckprocesser som utförs på förpackningar. Användning av förpackningsmaskiner och -linjer.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • övervaka transportband

  Övervaka flödet av arbetsobjekt på transportband när de behandlas av maskinen för att garantera optimal produktivitet.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Använda papperspåsmaskin

  Sköta en maskin som automatiskt mäter, trycker, skär, viker och limmar pappersmaterial till papperspåsar. Se till att de färdiga påsarna är likadana.

 • Stapla papperspåsar

  Ta bort färdiga papperssäckar manuellt från maskinen och stapla dem i högar i transportlådor eller lådor för vidare förpackning och transport.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Justera papperspåsmaskin

  Kontrollera utmatning av papperspåsar och kunna göra mindre justeringar för att säkerställa att dess sidofogar, hål och klaffstorlek förblir inom produktspecifikationerna eller företagets specifikationer.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

Source: Sisyphus ODB