Yrke paleontolog

Paleontologer forskar och analyserar livsformer som fanns på planeten Jorden under förhistoriska tider. De strävar efter att definiera utvecklingen och samspelet med olika geologiska områden av alla typer av organismer, pollen och sporer, ryggradslösa djur och ryggradsdjur, människor, spår (såsom fotavtryck) samt ekologi och klimat.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

 • Geografiska informationssystem

  Verktygen inom geografisk kartläggning och positionering, bland annat GPS (globala positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys).

 • Geologisk tidsskala

  System för tidmätning som bygger på att dela den geologiska historian i flera tillfälliga avdelningar och underavdelningar som tar hänsyn till forntida levnadssätt, geografiska faktorer och klimat.

 • Paleontologi

  Vetenskapligt område som studerar fossiler, deras utveckling och interaktion med andra organismer, och miljön under en period som inleddes för ungefär 11 700 år sedan fram till nutid.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Vetenskaplig modellering

  Vetenskaplig verksamhet som består i att välja de relevanta aspekterna av en situation och som syftar till att representera fysiska processer, empiriska ändamål och fenomen för att möjliggöra bättre förståelse, visualisering eller kvantifiering, och för att möjliggöra simulering som visar hur detta specifika ämne skulle fungera under givna omständigheter.

Färdigheter

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Skriva vetenskapliga artiklar

  Presentera hypotesen, resultaten och slutsatserna av din vetenskapliga forskning inom ditt sakområde i en professionell publikation.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Använda geografiska informationssystem

  Arbete med datasystem som t.ex. geografiska informationssystem (GIS).

Source: Sisyphus ODB