Yrke pappersmaskinförare

Pappersmaskinförare arbetar med maskiner som utför en eller flera arbetsmoment på papper för att göra det lämpligt för specifika marknader, t.ex. utstansning av hål, perforeringar, prägling och sammanställning med ett kolbelagt blad.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Papperstyper

  De kriterier som används för att fastställa skillnader i papperstyper, till exempel grovhet och tjocklek, och de tillverkningsmetoder och träslag som de olika papperstyperna härrör från.

 • Pappersstorlekar

  Olika typer av pappersstorlekar, som t.ex. 2:o, 4:o, 8:o och 16:o. Varje typ anger hur många gånger papperet måste vikas. Dessa är äldre enheter, men i dag är de anslutna till ISO-standarder, som t.ex. A-pappersstorlekar.

Färdigheter

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Förhindra att papper fastnar i maskinerna

  Övervaka in- och utmatning av färdiga produkter för att förhindra att papper fastnar i maskinerna.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Trimma sidor på pappersark

  Sätta trimningsmallen på plats, förbereda giljotinen, mata in pappersarken och trimma kanterna för att få den önskade formen och samtidigt upprätthålla produktionskvalitet och -kvantitet.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Lyfta pappershögar

  Lyfta och fylla på högar med blad, sidor, omslag på maskinbordet för att få kanterna i linje med varandra och mata in dem i maskinen.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Ställa in skärverktyg

  Justera skärverktygens skärmått och -djup. Justera höjden på arbetsbord och maskinarmar.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

Source: Sisyphus ODB