Yrke pappersvaruarbetare

Pappersvaruarbetare sköter en maskin som tar in cellulosafibrer och komprimerar dem till ett högabsorberande dynmaterial för användning i hygieniska produkter, t.ex. blöjor och tamponger.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Bindemedel

  Kategorier och produktion av bindemedel samt de kemiska komponenter som ingår i dessa. Exempel: icke-reaktiva bindemedel (torkbindemedel, tryckkänsliga bindemedel, kontaktlim och värmehärdande bindemedel) och reaktiva bindemedel (flerkomponents respektive enkomponents bindemedel).

 • Polymertyper

  Det finns två typer av absorberande polymerer. Den första metoden utgörs av att polymeren sprutas in i samma råvara som tillför cellulosafibrerna, vilket sprider ut polymeren jämnt i hela produkten. I den andra metoden tillförs absorberande material i bottenplattan efter att den bildats.

Färdigheter

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Tillverka stapelfiberduksprodukter

  Utföra drift, övervakning och underhåll av maskiner och processer för tillverkning av stapelfiberduksprodukter och bibehålla hög effektivitet och produktivitet.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • övervaka transportband

  Övervaka flödet av arbetsobjekt på transportband när de behandlas av maskinen för att garantera optimal produktivitet.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

Source: Sisyphus ODB