Yrke parkguide

Parkguider hjälper besökare, tolkar kultur- och naturarvet och ger information och vägledning till turister i parker såsom djur-, nöjes- och naturparker.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Information om sightseeing

  Information om sightseeing i ett visst turistområde.

 • Lokal geografi

  De fysiska och geografiska egenskaperna och beskrivningarna inom ett lokalt område, med gatunamn och inte enbart.

 • Geografiska områden för turism

  Turismens geografi i Europa och övriga världen för att lyfta fram relevanta turistområden och turistattraktioner.

 • Lokal och regional turistindustri

  Egenskaper hos lokala sevärdheter och evenemang, logi, barer, restauranger och fritidsaktiviteter.

Färdigheter

 • Garantera besökares hälsa och säkerhet

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att garantera fysisk säkerhet för en publik eller personer som besöker en aktivitet. Förbereda åtgärder i nödsituationer. Administrera första hjälpen och direkta nödevakueringar.

 • Eskortera besökare till intressanta platser

  Ta med turister till intressanta platser som museer, utställningar, nöjesparker eller konstgallerier.

 • Samla ihop föremål för besökare

  Samla in och kontrollera alla nödvändiga föremål och utrustning före avgång.

 • Läsa kartor

  Läsa kartor på ett effektivt sätt.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Följa etiska koder inom turismbranschen

  Tillhandahålla turisttjänster i enlighet med godtagna principer om rätt och fel. Detta inbegriper rättvisa, öppenhet och opartiskhet.

 • Välja besöksrutter

  Undersöka och välja ut intressanta platser, resvägar och områden som ska besökas.

 • Sköta resekontraktsdetaljer

  Administrera resekontraktsdetaljer för att se till att turister får ta del av alla tjänster som ingår i resepaketet.

 • Utbilda guider

  Utbilda guidekollegor och frivilliga.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Välkomna resesällskap

  Välkomna nyanlända turistgrupper vid startpunkten för att informera dem om kommande evenemang och researrangemangen.

 • Utföra sekreteraruppgifter

  Utföra administrativa uppgifter som arkivering, rapportskrivning och sköta postkorrespondens.

 • Informera besökare vid turistattraktioner

  Distribuera broschyrer, visa ljud- eller videoinformation, ge vägledning och relevanta anmärkningar vid turistattraktioner. Beskriva attraktionens historia och funktion samt svara på frågor.

 • Ta upp besöksavgift

  Ta ut avgifter från besökare och gruppmedlemmar.

 • Ansvara för turistgrupper

  Övervaka och guida turister, säkerställa en positiv gruppdynamik och hantera eventuella konflikter och problem som uppstår.

 • Ge turistrelaterad information

  Ge kunderna relevant information om historiska och kulturella platser och händelser samtidigt som informationen förmedlas på ett underhållande och informativt sätt.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Hantera känsliga personuppgifter

  Hantera kunders känsliga personuppgifter på ett säkert och diskret sätt.

 • övervaka guidade besök

  Övervaka guidade besök för att säkra efterlevnad av lagstiftningen och säkerhetspraxis.

 • Tillhandahålla besöksinformation

  Ge vägbeskrivningar och annan relevant information till besökare.

 • Genomföra pedagogiska aktiviteter

  Planera, genomföra och övervaka pedagogiska aktiviteter för olika målgrupper, t.ex. skolbarn, universitetsstuderande, specialistgrupper eller allmänheten.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Hantera veterinärmedicinska akutsituationer

  Hantera oförutsedda händelser som rör djur och omständigheter som kräver brådskande åtgärder på lämpligt sätt.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Registrera besökare

  Registrera besökare efter att ha hälsat på dem. Dela ut nödvändiga passerkort eller säkerhetsanordningar.

Source: Sisyphus ODB