Yrke partifunktionär

Partifunktionärer hanterar administrativa uppgifter för ett politiskt parti, till exempel förvaltning av budgetmedel, registerföring, skriftliga dagordningar osv. De säkerställer även produktiv kommunikation med statliga myndigheter, press och medier.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Budgetprinciper

  Principer för att uppskatta och planera prognoser för affärsverksamhet, sammanställa regelbundna budgetar och rapporter.

 • Vallagstiftning

  Föreskrifter om förfarandena vid val, t.ex. röstregler, kampanjföreskrifter, vilka förfaranden som kandidaterna måste följa, hur röster räknas och andra valförfaranden.

 • Statsvetenskap

  Olika typer av politisk styrning, metoden för analys av politisk verksamhet och politiskt agerande samt teorin och praktiken bakom att påverka människor och förvärva styrning.

Färdigheter

 • Sköta bokföringshandlingar

  Ansvara för och färdigställa alla formella dokument som återger ett företags eller ett projekts ekonomiska transaktioner.

 • Analysera valordningar

  Analysera valordningar och kampanjer för att övervaka allmänhetens valbeteende, fastställa hur valkampanjen kan förbättras för politiker och prognostisera valresultaten.

 • Föra journal

  Upprätta och bevara register över utfört arbete.

 • Samarbeta med politiker

  Upprätthålla kontakter med tjänstemän som fullgör viktiga politiska och lagstiftande roller i regeringarna för att säkerställa produktiv kommunikation och bygga upp relationer.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Sköta pr

  Sköta public relations (PR) genom att hantera spridning av information mellan en individ eller en organisation och allmänheten.

 • Ge råd om PR

  Ge råd till företag eller offentliga organisationer om förvaltning av och strategier för PR för att säkerställa effektiv kommunikation med målpubliken och korrekt överföring av information.

Source: Sisyphus ODB