Yrke passhandläggare

Passhandläggare tillhandahåller pass och andra resehandlingar såsom personintyg och resehandlingar för flyktingar. De registrerar även samtliga pass.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bedrägeribekämpning

  Metoder som används för att identifiera bedräglig verksamhet.

Färdigheter

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • övervaka tillhandahållande av tjänster

  Se till att alla anställda tillhandahåller kundservice av hög kvalitet och i enlighet med företagets policy.

 • Kontrollera officiella handlingar

  Kontrollera en persons officiella handlingar, t.ex. körkort och ID-kort, för att se till att lagstiftning efterlevs samt för att identifiera och bedöma individer.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Föra passregister

  Registrera pass och andra resehandlingar, t.ex. personintyg och resehandlingar för flyktingar som redan har utfärdats.

 • Behandla ansökningar

  Hantera ansökningar om pass och andra resehandlingar såsom intyg om identitets- och resehandlingar för flyktingar i enlighet med policyer och lagstiftning.

Source: Sisyphus ODB