Yrke pastaansvarig

Pastaansvariga producerar torra pastaprodukter. De lossar råvaror från lagringssilor och matningssystem för ingredienser. De blandar, pressar och extruderar produkter samt säkrar den föreskrivna torkningsnivån för färdig pasta.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Livsmedelstorkning

  De processer genom vilka frukt och grönsaker torkas, inklusive tekniker som t.ex. soltorkning, torkning inomhus och industriella tillämpningar för torkning av livsmedel. Dehydreringsprocessen omfattar urval av frukt och grönsaker efter deras storlek, tvättning av frukten, klassificering enligt produkt, lagring och blandning med ingredienser som resulterar i en slutprodukt.

Färdigheter

 • Tillaga pasta

  Tillaga pasta med lämpliga ingredienser och lämplig utrustning så att den överensstämmer med receptet, smaken, formen och utseendet i enlighet med reglerna och kundernas önskemål.

 • övervaka lossningsutrustning för mjöl

  Övervaka lossningsutrustning och bearbetningssystem för mjöl. Se till att ingredienserna levereras i tid.

 • Tillsätta ingredienser vid livsmedelsproduktion

  Tillsätta ingredienser i de mängder som krävs enligt receptet och hantera hur dessa ingredienser ska tillsättas.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Mäta precisa förfaranden för livsmedelstillverkning

  Utföra noggrant uppmätta uppdrag med lämpliga verktyg och lämplig utrustning i framställningen av livsmedel och drycker.

 • Blanda livsmedelsprodukter

  Utföra diverse blandningsoperationer med råvaror, halvfärdiga produkter och livsmedel.

 • övervaka temperatur vid processer som omfattar mjölvaror

  Övervaka och kontrollera temperaturen under de olika faserna av processer som omfattar mjölvaror, till exempel jäsning, slutjäsning och bakning. Följa specifikationer eller recept.

 • Använda våg

  Arbeta med en våg för att mäta obearbetade, halvfärdiga och färdiga produkter.

 • Säkerställa att livsmedel i produktionskedjan hålls kylda

  Tillämpa olika metoder för att bibehålla korrekt temperatur för livsmedel och produkter i varje led i produktions- och distributionskedjan.

 • övervaka drift av rengöringsmaskiner

  Övervaka driften av rengöringsutrustning; stoppa maskiner eller omedelbart meddela chefer om incidenter eller funktionsfel skulle inträffa.

 • Knåda livsmedelsprodukter

  Utföra alla slags former av knådning av råvaror, halvfärdiga produkter och livsmedel.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Anpassa torkningsprocess efter olika varor

  Anpassa maskinens inställningar så att torkningsprocesser, torkningstider och särskilda behandlingar anpassas till kraven för de varor som ska torkas.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Använda pressar, torkmaskiner och kontrollsystem

  Använda pressar, torkmaskiner och kontrollsystem för att säkerställa att torken fungerar optimalt.

 • Installera styrutrustning för maskiner

  Installera eller justera styrutrustning för maskiner för att reglera förhållanden som materialflöde, temperatur eller tryck.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Hantera produktionsomställningar

  Planera och övervaka att produktionsomställningar och tillhörande arbete utförs i rätt tid, så att produktionsplanen kan uppnås.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Förvara råa livsmedel

  Lagerhålla råmaterial och andra livsmedel i enlighet med lagerinventeringsförfaranden.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

Source: Sisyphus ODB