Yrke pensionshandläggare

Pensionshandläggare utför administrativa uppgifter inom förvaltning av pensionssystem samt säkerställer korrekt beräkning av kunders pensionsförmåner, efterlevnad av rättsliga krav, utarbetande av rapporter och förmedling av relevant information till kunderna. De arbetar antingen inom den privata eller inom den offentliga sektorn.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Försäkringsmatematik

  Reglerna för tillämpning av matematiska och statistiska metoder för att fastställa potentiella eller befintliga risker inom olika branscher, t.ex. finans- eller försäkringsverksamhet.

 • Offentliga program för social trygghet

  Olika områden inom social trygghet som staten tillhandahåller, vilka rättigheter medborgare har och vilka socialförsäkringsförmåner som finns, bestämmelser som reglerar socialförsäkringar och olika situationer där de gäller.

 • Sociallagstiftning

  Lagstiftning gällande skydd av individer och tillhandahållande av stöd och förmåner, t.ex. sjukförsäkringsförmåner, arbetslöshetsförmåner, välfärdssystem och andra statliga sociala trygghetssystem.

 • Pensionstyper

  De typer av månatliga belopp som betalas ut till personer som gått i pension, till exempel arbetsbaserade pensioner, sociala och statliga pensioner, invaliditetspensioner och privata pensioner.

Färdigheter

 • Ge råd om socialförsäkringsförmåner

  Ge råd till medborgare om statligt reglerade förmåner som de är berättigade till, t.ex. arbetslöshetsersättning, familjebidrag och andra socialförsäkringsförmåner.

 • Värna klientens intressen

  Skydda en klients intressen och behov genom att vidta nödvändiga åtgärder och undersöka alla möjligheter för att se till att klienten uppnår sitt önskade resultat.

 • Kommunicera med förmånstagare

  Kommunicera med individer eller organisationer som har rätt till penningförmåner eller andra rättigheter för att få information om förfarandena i syfte att se till att stödmottagarna får de förmåner de har rätt till samt lämna ytterligare information.

 • Säkerställa insyn i information

  Se till att information som krävs eller begärs tillhandahålls i tydlig och fullständig form, på ett sätt som inte innebär att uppgifter avsiktligt undanhålls, till allmänheten eller till begärande parter.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Förklara teknisk information

  Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.

 • Beräkna förmåner

  Beräkna förmåner som personer med anknytning till organisationen är berättigade till, t.ex. anställda eller pensionerade medarbetare, utifrån information från personen och samspelet mellan statliga förmåner och exempelvis anställningsförmåner.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Tillhandahålla information om finansiella produkter

  Ge information till kunden eller klienten om finansiella produkter, finansmarknaden, försäkringar, lån och andra typer av finansiella data.

Source: Sisyphus ODB