Yrke personalansvarig, arbetsförmedling

Personalansvariga (arbetsförmedling) övervakar offentliga arbetsförmedlingar. De övervakar personalen som hjälper privatpersoner att hitta jobb eller ger yrkesvägledning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Anställningslagstiftning

  Lagstiftningsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och slår vakt om att arbetstagarna åtnjuter sina rättigheter enligt anställningsavtalet.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Handledning

  Handledning av en enskild person eller en grupp av personer vid en särskild aktivitet.

Färdigheter

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Organisera personalbedömning

  Organisera den övergripande personalutvärderingsprocessen.

 • Koordinera driftspersonalens arbete

  Synkronisera den operativa personalens verksamhet och ansvar för att säkerställa att en organisations resurser utnyttjas så effektivt som möjligt i syfte att uppnå de angivna målen.

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

 • Främja sysselsättningsskapande åtgärder

  Främja utvecklingen och genomförandet av politik som syftar till att förbättra anställningsnormerna och minska arbetslösheten, i syfte att få statligt och offentligt stöd.

 • Leda arbete

  Leda och övervaka den underordnade personalens dagliga verksamhet.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Upprätta lojalitetsprogram för anställda

  Planera, utveckla och genomföra program som syftar till att anställda är så nöjda som möjligt. Detta leder i sin tur till att anställda är lojala.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Förhandla om anställningsavtal

  Komma fram till avtal mellan arbetsgivare och potentiella arbetstagare om lön, arbetsvillkor och förmåner som inte är lagstadgade.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Främja jämställdhet i affärssammanhang

  Öka medvetenheten om och främjandet av en jämn könsfördelning genom att bedöma könens deltagande i företagens och affärsvärldens övergripande verksamhet.

Source: Sisyphus ODB