Yrke petroleumingenjör

Petroleumingenjörer utvärderar gas- och oljefält. De projekterar och utvecklar metoder för att utvinna olja och gas från jorden under markytan. De maximerar återvinningen av kolväten till en lägsta kostnad och strävar efter minimal miljöpåverkan.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Provtagning för oljekällor

  Provtagningsförfaranden, t.ex. volymflödesanalys och tryckprovning, som beskriver källans förmåga att producera olja.

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

Färdigheter

 • Välja brunnsutrustning

  Välja och köpa lämplig utrustning för olika funktioner inom brunnen.

 • Utarbeta utvärderingsprogram för brunnsborrning

  Utarbeta utvärderingsprogram för brunnsborrning; kommunicera och samarbeta med utforskningsteam.

 • Hantera vätskor vid oljeproduktion

  Hantera problem och förutse potentiella problem som uppstår till följd av vätskor som används vid oljeproduktion.

 • Tolka utvinningsdata

  Bearbeta och tolka utvinningsdata och skicka återkoppling till utvecklingsteamen; använda lärdomar i den konkreta verksamheten.

 • Ta fram utvinningsförslag

  Ta fram detaljerade utvinningsförslag genom att samla information om utvinningsplatsen och de berörda partnernas samtycke.

 • Hantera relationer med yrkesverksamma inom gruvindustrin

  Upprätta relationer med den kommersiella ledningen, geoforskare och produktions-/reservoaringenjörer; arbeta tillsammans för att analysera borrhålsloggningsresultat och för att utvärdera produktionspotentialen.

 • övervaka utvinningsloggning

  Övervaka avverkningar och tillse utformningstester och provtagningar; analysera och tolka resultaten.

 • Hantera interaktion mellan brunnar

  Förstå och hantera processen för interaktion mellan olika brunnar.

 • Fastställa utökning av flödeshastighet

  Rekommendera och utvärdera utökning av flödeshastighet; förstå och säkert utföra syrabehandling eller hydraulisk spräckning.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Hantera vätskor vid gasproduktion

  Hantera problem och förutse potentiella problem som uppstår till följd av vätskor som används vid produktion av olja och gas.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Samarbeta med testingenjörer

  Upprätta relationer med ingenjörer som genomför brunnstester för att optimera förfaranden, fatta realtidsbeslut i frågor om förvärvande av data.

 • Utforma system för brunnsflöde

  Utforma/utarbeta system som bidrar till brunnsflöde; använda sänkbara pumpar.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Använda övervakningssystem för reservoarer

  Förstå och sköta övervakningssystem för brunnar och reservoarer och fjärravkänningsteknik; övervaka reservoarnivån och besluta om tekniska ingrepp vid behov.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Rapportera om resultat för brunnar

  Dokumentera och dela resultat för brunnar på ett transparent sätt, förmedla resultatet till affärspartner, revisorer, samarbetsteam och den interna ledningen.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Sammanställa resultatplaner för reservoarer

  Utarbeta detaljerade utvecklingsplaner för reservoarens resultat. Tillämpa matematiska modeller för maximal ekonomisk vinning.

 • Erbjuda petroleumtekniskt stöd

  Erbjuda hjälp under utredningssessioner; planera brunnsverksamhet och samla in relevanta data; utföra översiktliga och efterborrningsanalyser.

Source: Sisyphus ODB