Yrke pilatesinstruktör

Pilatesinstruktörer planerar, lär ut och anpassar övningar utifrån Joseph Pilates’ koncept och principer. De samlar in och analyserar information om varje kund för att säkerställa att programmen är säkra, lämpliga och effektiva. De tillämpar principerna för Pilates genom planering av och undervisning i stödjande, icke-tävlingsrelaterade övningar. De motiverar och uppmuntrar sina kunder att regelbundet delta i träningspassen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Hålla i pilatesträning

  Hålla pilatesträningspass för privatpersoner eller grupper samt anpassa träningspassen till deltagarnas eller gruppens förmåga och behov.

 • Se till att träningsmiljön är säker

  Välja rätt träningsmiljö och bedöma riskerna för att se till att den är säker, ren och välkomnande och att miljön används på det bästa sättet för träning.

 • Hjälpa fitnesskunder att träna under säkra förhållanden

  Känna igen standarder och yrkesmässiga begränsningar i arbetet med utsatta kunder. Bevaka branschtrender.

 • Visa professionellt ansvarstagande

  Se till att andra anställda och kunder behandlas med respekt och att det alltid finns en lämplig ansvarsförsäkring vid utbildning.

 • Analysera en persons fitnessinformation

  Utföra fitnessbedömningar för att fastställa fitness- och färdighetsnivån och analysera information om enskilda kunder.

 • Identifiera kundmål

  Fastställa individuella motiv som leder till att hälsomål på kort, medellång och lång sikt uppnås.

 • Samla in hälsoinformation om kund

  Samla in hälsoinformation om enskilda kunder, identifiera vilken information som ska samlas in och ge råd till kunder om korrekta förfaranden, rutiner och risker innan den fysiska bedömningen och träningen inleds.

 • Föreskriva övningar

  Tillhandahålla en rad övningsprogram i enlighet med kundernas behov genom tillämpning av principerna för övningsprogramplanering.

 • Integrera rörelsevetenskap i programutformningen

  Utforma rörelser och övningar i enlighet med det muskuloskeletala systemets funktioner och biomekaniska begrepp. Utveckla program i enlighet med de fysiologiska begreppen, hjärt- och andningssystemen och energisystemen.  

 • Instruera om fitness på ett säkert sätt

  Tillhandahålla säker och effektiv träningsinstruktion.

 • Integrera principer från pilatesträning

  Tillämpa principerna för pilatesträning och hälsofrämjande fitness i utformningen av ett individanpassat program som motsvarar kundens förmåga, behov, livsstil och träningspreferenser.

 • Uppvisa en professionell pilatesattityd

  Uppvisa ansvarsfull och yrkesmässig respekt för klienter i enlighet med Joseph Pilates principer samt demonstrera goda kommunikationsfärdigheter och fokus på kundservice.

 • Anpassa pilatesövningar

  Föreslå lämpliga pilatesövningar eller alternativ som tar hänsyn till klienternas skillnader eller behov samt ge deltagarna råd om intensitet och hur de kan utveckla och förbättra sina prestationer och resultat.

 • Förbereda pilatespass

  Planera och förbereda träningsmiljön för ett pilatespass. Organisera miljön så att den inte är tävlingsinriktad och så att den följer Joseph Pilates’ principer.

 • Motivera fitnesskunder

  På ett positivt sätt samspela med och motivera fitnesskunder att delta i regelbunden fysisk aktivitet och främja motion som en del av en sund livsstil.

 • Ansvara för hälsokommunikation

  Sörja för god kommunikation med fitnessinstruktörer, hälso- och sjukvårdspersonal och föra register över administrativ dokumentation

Source: Sisyphus ODB