Yrke pillermaskinoperatör

Pillermaskinoperatörer sköter pillermaskinen för produktion av piller i olika storlekar och former. De fyller även maskinen med nödvändiga material, öppnar ventiler för att kontrollera flödet av material och reglerar maskinens temperatur.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Farmaceutiska produkter

  De farmaceutiska produkter som tillhandahålls, deras funktioner och egenskaper samt lagstadgade och regleringskrav.

 • Personlig skyddsutrustning

  Typer av skyddsmaterial och skyddsutrustning för olika typer av arbetsuppgifter, till exempel allmän eller specialiserad städverksamhet.

 • Apotekslagstiftning

  De rättsliga och andra krav som rör utövandet av apoteksverksamhet.

Färdigheter

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

 • Upprätthålla lämpliga lagringsförhållanden för läkemedel

  Upprätthålla lämpliga lagrings- och säkerhetsförhållanden för läkemedel.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Göra i ordning förskrivningsetiketter

  Göra i ordning förskrivningsetiketter, välja en lämplig typ av behållare och sätta fast förskrivningsetiketterna på behållaren.

 • Kontrollera temperatur

  Mäta och justera temperaturen i ett visst utrymme eller hos ett föremål.

 • Sköta tablettillverkningsmaskin

  Sköta maskiner för att tillverka tabletter för medicinska ändamål.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Sköta försörjningskedjan för läkemedel

  Säkerställa att läkemedel lagras i lämpliga lokaler och i lämpliga miljöförhållanden för att säkerställa att läkemedlet är stabilt, bra och säkert under hållbarhetstiden, att läkemedlen förvaras på ett säkert, organiserat och systematiskt sätt samt att man arbetar med dokumenterade policyer och förfaranden för att tillämpa ett effektivt system för lagerhantering och rotation.

Source: Sisyphus ODB