Yrke placeringsrådgivare, personal trust

Placeringsrådgivare (personal trust) övervakar och förvaltar personliga truster. De tolkar trust- och testamentdokumentation beroende på omständigheter, interagerar med finansrådgivare för att fastställa investeringsmålet för att uppnå trustens mål, samordnar köp och försäljning av värdepapper med kontochefer och granskar regelbundet kundernas konton.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skattelagstiftning

  Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.

 • Värdepapper

  De finansiella instrument som handlas på finansiella marknader som representerar både äganderätt för ägaren och samtidigt skyldigheten att betala emittenten. Syftet med värdepapper som ökar kapital- och risksäkringsrisken på finansmarknaderna.

 • Försäkringsmatematik

  Reglerna för tillämpning av matematiska och statistiska metoder för att fastställa potentiella eller befintliga risker inom olika branscher, t.ex. finans- eller försäkringsverksamhet.

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

 • Investeringsanalys

  Metoder och verktyg för analys av en investering jämfört med dess potentiella avkastning. Fastställande och beräkning av lönsamhetsförhållandet och finansiella indikatorer i förhållande till tillhörande risker som vägledning för beslut om investeringar.

Färdigheter

 • Fastställa klientens behov

  Identifiera områden där klienten kan behöva stöd och undersöka möjligheter för att tillgodose kundens behov.

 • Gå igenom investeringsportföljer

  Träffa kunder för att gå igenom eller uppdatera en investeringsportfölj och ge ekonomisk rådgivning om investeringar.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Kommunicera med förmånstagare

  Kommunicera med individer eller organisationer som har rätt till penningförmåner eller andra rättigheter för att få information om förfarandena i syfte att se till att stödmottagarna får de förmåner de har rätt till samt lämna ytterligare information.

 • Granska förvaltarskap

  Granska handlingar om relationer mellan instiftare och förvaltare där förvaltaren förvarar egendomen åt mottagare för att säkerställa att egendomen kontrolleras på ett korrekt sätt och att avtalen följs.

 • Förvalta stiftelser

  Hantera medel som avses för investering i en stiftelse och se till att pengarna förs in i stiftelsen samt se till att utbetalningar till stiftelsens förmånstagare sker i enlighet med gällande villkor.

 • övervaka äganderättsförfaranden

  Övervaka de samlade rättigheterna för en egendom och undersöka alla parter som berörs av det aktuella förfarandet, exempelvis vid överlåtelse av lagfartsbevis för en fastighet eller tillhandahållande av alla handlingar som intygar äganderätt, för att säkerställa att all dokumentation och alla förfaranden sker i enlighet med lagstiftning och avtal.

Source: Sisyphus ODB