Yrke placeringsrådgivare

Placeringsrådgivare ger kunder råd om finansiell planering som rör finansiella produkter och fungerar som den huvudsakliga kontaktpunkten för nya och gamla kunder. De bistår och utför förberedande arbete vid skapande och förvaltning av medel samt hjälper till med genomförande av fondförvaltningsbeslut som fattas av portfölj- eller fondförvaltaren.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bankverksamhet

  Den breda och ständigt växande bankverksamheten och de finansiella produkter som förvaltas av banker, från personbanktjänster, företagsbanktjänster, investeringsbanktjänster och privata banktjänster till försäkringar, valutahandel, råvaruhandel, handel med aktier, terminer och optioner.

 • Värdepapper

  De finansiella instrument som handlas på finansiella marknader som representerar både äganderätt för ägaren och samtidigt skyldigheten att betala emittenten. Syftet med värdepapper som ökar kapital- och risksäkringsrisken på finansmarknaderna.

 • Finansieringsmetoder

  Olika ekonomiska vägar för att finansiera projekt, från traditionella metoder som lån, riskkapitalfonder, statliga eller privata bidrag till alternativa metoder som gräsrotsfinansiering.

 • Finansiell marknad

  Den finansiella infrastruktur som möjliggör handel med värdepapper som erbjuds av företag och privatpersoner och som styrs av finansiella regelverk.

 • Finansiella produkter

  De olika typer av instrument som tillämpas på hantering av kassaflöden som finns tillgängliga på marknaden såsom aktier, obligationer, optioner eller fonder.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

Färdigheter

 • Skapa en finansiell rapport

  Slutföra projektredovisningen. Utarbeta en konkret budget, jämföra den planerade och den faktiska budgeten och dra slutgiltiga slutsatser.

 • Medverka i fondförvaltning

  Förbereda verkställandet av investeringsfondförvaltarens beslut och lägga fram förslag på ledningsrelaterade frågor såsom utveckling av finansiella produkter eller införande av nya försäljningskanaler.

 • Kommunicera med banktjänstemän

  Kommunicera med yrkesverksamma på bankområdet för att få information om ett specifikt finansiellt ärende eller projekt för personliga ändamål eller affärsändamål, eller för en kunds räkning.

 • Utarbeta rapporter

  Samla in, registrera och utarbeta finansiella rapporter om ett företags finansiella ställning vid utgången av en viss period eller ett visst räkenskapsår. Rapporterna som består av fem delar som är rapporten över finansiell ställning, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital, rapporten över kassaflöden och noter.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Ge råd om ekonomiska frågor

  Samråda, ge råd och föreslå lösningar när det gäller ekonomisk förvaltning, t.ex. förvärv av nya tillgångar, investeringar och metoder för skatteeffektivitet.

 • Förvalta värdepapper

  Förvalta värdepapper som ägs av företaget eller organisationen, dvs. skuldebrev, aktierelaterade värdepapper och derivat, med målet att få största möjliga avkastning av dessa.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Analysera ekonomiska trender

  Analysera utvecklingen inom handel, affärsförbindelser och banker på nationell eller internationell nivå samt utvecklingen av de offentliga finanserna och hur dessa faktorer interagerar med varandra i ett givet ekonomiskt sammanhang.

 • Erbjuda finansiella tjänster

  Tillhandahålla ett brett utbud av finansiella tjänster till kunder, till exempel hjälp med finansiella produkter, finansiell planering, försäkringar, penning- och investeringsförvaltning.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

Source: Sisyphus ODB