Yrke plastgjutare

Plastgjutare förbereder och sköter hydrauliska pressar som komprimerar och bakar plastchips i formar för att producera plastfolie. De reglerar och justerar tryck och temperatur.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Delar av hydraulisk press

  Egenskaper och tillämpningar hos olika delar av hydraulpressen, som t.ex. en kolv, hydraulcylinder, hydraulvätska, stång, övre och undre stans och annat.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Plasthartser

  Processen att värma upp kolväten, som bildar och kombinerar polymerer i syfte att skapa plasthartser som används för tillverkning av olika slags produkter.

 • Plasttyper

  Typer av plastmaterial och deras kemiska sammansättning, fysikaliska egenskaper, eventuella problem och användning.

Färdigheter

 • Sköta rullar

  Sköta rullar för att foga samman gummilagret och mönstret. Förbereda rullar för gummilagret och se till att de motsvarar dess angivna bredd.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Ställa in pressningstid

  Ställa in pressningstid genom att justera mätklockan.

 • Flytta fyllda formar

  På ett korrekt sätt ersätta fyllda formar; förstå hur man ska lasta formar in i ugnen och hur man ska placera fyllda formar på ett rack.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Avlägsna produkter ur formar

  Ta ut färdiga produkter ur formar och granska dem noga för avvikelser.

 • Fylla formar

  Fylla formar med lämpliga material- och ingrediensblandningar.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Använda kontroller för hydraulisk utrustning

  Korrekt använda styrkomponenter till specialmaskiner genom att vrida på ventiler, handhjul eller reostater för att manövrera och styra flödet av bränsle, vatten och torra eller flytande bindemedel till maskiner.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Säkerställa enhetligheten hos formar

  Säkerställa enhetligheten hos format; använda gjututrustning och verktyg som handpressar.

Source: Sisyphus ODB