Yrke politisk journalist

Politiska journalister förbereder och skriver artiklar om politik och politiker för tidningar, tidskrifter, tv och andra medier. De genomför intervjuer och deltar i evenemang.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Intervjutekniker

  Tekniker för att erhålla information från människor genom att ställa rätt frågor på rätt sätt och få dem att känna sig bekväma.

 • Retorik

  Samtalskonst som syftar till att förbättra förmågan hos författare och talare att informera, övertyga eller motivera sin publik.

 • Statsvetenskap

  Olika typer av politisk styrning, metoden för analys av politisk verksamhet och politiskt agerande samt teorin och praktiken bakom att påverka människor och förvärva styrning.

 • Pressetiska regler

  Riktlinjer för hur man hanterar och rapporterar om integritet, barn och dödsfall i enlighet med standarden om opartiskhet och andra normer.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Politiska partier

  De idéer och principer som politiska partier står för och de politiker som företräder dem.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

 • Skrivteknik

  De olika tekniker som kan användas för att skriva en berättelse, till exempel beskrivande teknik, övertygelseteknik, första person-teknik osv.

Färdigheter

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Delta i redaktionsmöten

  Delta i möten med redaktörers- och journalistkollegor för att diskutera möjliga ämnen och fördela uppgifterna och arbetsbördan.

 • Följa etiska uppförandekoder för journalister

  Följa etiska uppförandekoder för journalister, till exempel yttrandefrihet, rätt till genmäle, objektivitetskravet och andra regler.

 • Intervjua människor

  Intervjua människor i en rad olika situationer.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Studera ämnen

  Bedriva effektiv forskning om relevanta ämnen för att kunna ta fram sammanfattande information som är lämplig för olika målgrupper. Forskningen kan omfatta granskning av böcker, tidskrifter, internet och/eller muntliga samtal med kunniga personer.

 • Hålla sig uppdaterad med sociala medier

  Hålla jämna steg med trender och människor på sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram.

 • Följa nyheterna

  Följa aktuella händelser inom politik, ekonomi, samhälle, kultur och idrott samt internationellt.

 • Knyta kontakter för att upprätthålla ett nyhetsflöde

  Knyta kontakter för att upprätthålla ett flöde av nyheter, till exempel polisen och räddningstjänsten, lokalfullmäktige, intressegrupper, hälso- och sjukvårdsfonder, pressekreterare från olika organisationer, allmänheten osv.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Skriva mot en deadline

  Planera och respektera snäva tidsfrister, särskilt inom teater-, video- och radioprojekt.

 • Använda specifika skrivmetoder

  Använda skrivtekniker beroende på typ av medier, genre och berättelse.

 • Bedöma texter efter återkoppling

  Redigera och anpassa verk efter kommentarer från kolleger och förlag.

Source: Sisyphus ODB