Yrke privatchaufför

Privatchaufförer kör sina kunder till en viss destination i tid och på ett säkert sätt. De använder navigationsutrustning för att nå destinationen så snabbt som möjligt, ger råd om väder- och trafikförhållanden samt följer de lagstadgade trafikreglerna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekaniska komponenter i fordon

  Känna till mekaniska komponenter i fordon samt identifiera och lösa potentiella funktionsfel.

 • Bestämmelser för passagerartransport

  Kunskap om gällande konventioner och föreskrifter för transport av passagerare.

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

 • Kännedom om transportmiljön

  Känna till den lokala transporttopografin, inklusive vägar, särskilt utsatta trafikplatser och alternativa rutter för att nå en destination. Använda kunskap för att framföra fordon till destinationen på ett så tids- och bränsleeffektivt sätt som möjligt, och minimera säkerhetsrisker.

 • Geografiskt område

  Detaljerade kunskaper om det geografiska området; kunskaper om var olika organisationer bedriver sin verksamhet.

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

Färdigheter

 • Uppfylla krav om personlig hygien

  Upprätthålla felfri personlig hygien och ha välvårdat utseende.

 • Tillhandahålla privata transporttjänster

  Tillhandahålla privata transporttjänster i enlighet med alla tillämpliga krav. Se till att arbetet utförs i syfte att tillhandahålla kunderna den bästa möjliga servicen.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Hjälpa passagerare

  Hjälpa människor att ta sig in i och ut ur deras bil eller annat fordon genom att öppna dörrar, ge fysisk hjälp eller hålla deras ägodelar.

 • Ta hand om passagerares tillhörigheter

  Hantera passagerares tillhörigheter; hjälpa äldre eller fysiskt funktionshindrade resenärer genom att bära deras bagage.

 • Läsa kartor

  Läsa kartor på ett effektivt sätt.

 • Klara att sitta under långa perioder

  Ha tålamodet att förbli sittande under långa perioder; bibehålla en lämplig och ergonomisk hållning när man sitter.

 • Hålla fordonets utseende i gott skick

  Hålla fordonets utseende i gott skick genom tvätt, rengöring och mindre justeringar och reparationer.

 • Se till att fordon är i körbart skick

  Hålla fordonet rent och i trafiksäkert skick. Säkerställa regelbundet underhåll av fordonet och vid behov tillhandahålla giltiga officiella handlingar såsom licenser och tillstånd.

 • Köra på ett defensivt sätt

  Köra på ett defensivt sätt för att öka vägsäkerheten och spara tid och pengar samt rädda liv; förutse andra förares handlingar.

 • Använda GPS-system

  Använda GPS-system.

 • Köra fordon

  Kunna köra fordon och ha tillämplig typ av körkort beroende på det slags motorfordon som används.

 • Parkera fordon

  Parkera motorfordon utan att äventyra fordonens integritet och människors säkerhet.

 • Ha kontroll över fordonets prestanda och beteende

  Förstå och förutse ett fordons prestanda och beteende. Omfattar faktorer som stabilitet i sidled, acceleration och bromssträcka.

 • Tolka trafiksignaler

  Observera trafikljus, vägförhållanden, trafiken i omgivningen och föreskrivna hastighetsgränser för att säkra säkerheten. Tolka trafiksignaler och handla i enlighet med detta.

 • Köra i stadsområde

  Framföra fordon i stadsområden. Tolka och förstå transitskyltar i en stad, trafikreglerna och tillhörande allmänna fordonskonventioner i ett stadsområde.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Arbeta i skift

  Arbeta i roterande skift, där målet är att upprätthålla en tjänste- eller produktionslinje som löper dygnet runt varje vecka.

 • Sätta passagerarna i centrum

  Transportera passagerare till deras destination på ett säkert sätt och i tid. Tillhandahålla korrekt kundservice; informera passagerarna vid oväntade situationer eller andra incidenter.

Source: Sisyphus ODB