Yrke processövervakare, kemisk anläggning

Processövervakare (kemisk anläggning) fjärrövervakar och fjärrgranskar produktionssystem under sitt arbetsskift och anmäler alla avvikelser och tillbud med hjälp av erforderliga system. De hanterar kontrollrumspaneler och säkrar produktionspersonalens och produktionsutrustningens säkerhet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Kontrollera produktionsflöde på avstånd

  Kontrollera produktionsflödet på avstånd från startaktiviteter till nedstängning av utrustning och system med hjälp av styrpanelen.

 • Rapportera defekt utrustning och faror

  Informera om farorisker och defekt utrustning så att incidenter snabbt åtgärdas.

 • övervaka miljöparametrar

  Kontrollera hur tillverkningen av maskiner påverkar miljön, analysera temperaturnivåer, vattenkvalitet och luftförorening.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • övervaka anläggningens produktion

  Övervaka införandet och effektiviteten när det gäller processerna på anläggningen för att säkerställa maximala produktionsnivåer.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Reagera på nödsituationer i gruvor

  Snabbt reagera på nödsamtal. Tillhandahålla lämpligt stöd och dirigera en första insatsgrupp till platsen för en incident.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Skriva händelserapporter

  Fylla i en händelserapport när ett tillbud har inträffat vid företaget eller anläggningen, t.ex. en ovanlig händelse som orsakade en arbetsskada på en anställd.

 • Kontrollera mindre omfattande underhållsarbete

  Uppföljning av underhåll och reparationer som ska utföras. Lösa mindre problem och överlåta svårare problem på den underhållsansvariga personen.

Source: Sisyphus ODB