Yrke processövervakare, oljeraffinaderi

Processövervakare (oljeraffinaderi) utför diverse arbetsuppgifter från oljeraffinaderiets kontrollrum. De övervakar processer genom elektroniska återgivningar som visas med hjälp av skärmar, visare och signallampor. De ändrar variabler och kommunicerar med andra avdelningar för att se till att processerna löper smidigt och i enlighet med etablerade rutiner. De vidtar lämpliga åtgärder i händelse av oegentligheter eller nödsituationer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Petroleum

  De olika aspekterna av olja: dess utvinning, bearbetning, beståndsdelar, användningar, miljöfrågor, etc.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

Färdigheter

 • Samordna fjärrkommunikation

  Ansvara för nätverks- och radiokommunikation mellan olika operativa enheter. Ta emot och överföra eller vidarebefordra radio- och telekommeddelanden eller samtal. Detta kan inbegripa meddelanden från allmänheten eller räddningstjänst.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Skriva produktionsrapporter

  Upprätta och fylla i skiftscheman och produktionsrapporter i god tid.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

 • övervaka utrustning

  Övervakning av utrustning innebär att man kontrollerar mätare eller displayer för att se till en maskin fungerar.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Hantera kommunikation mellan arbetslag på olika skift

  Kommunicera relevant information om förhållanden på arbetsplatsen, framsteg, händelser och potentiella problem till arbetarna i nästa skift.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

Source: Sisyphus ODB