Yrke processoperatör, asfalt

Processoperatörer (asfalt) hanterar och utför underhåll på asfaltblandningsmaskiner som blandar flerfärgat skiffergranulat som används vid asfaltbelagda takbeläggningsmaterial.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Personlig skyddsutrustning

  Typer av skyddsmaterial och skyddsutrustning för olika typer av arbetsuppgifter, till exempel allmän eller specialiserad städverksamhet.

Färdigheter

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Fylla på skifferblandare

  Fylla på blandartransportören med angivna mängder och färger av skiffergranulat genom att manövrera spakar för inmatning av material.

 • Kontrollera skifferrännor

  Kontrollera skifferrännor genom att justera portarna med mätarna.

 • Sköta utloppstransportör

  Använda och övervaka den utrustning som används för att förflytta bulkmaterial, t.ex. blandkorn, från en plats till en annan.

Source: Sisyphus ODB