Yrke processoperatör, kafferostning

Processoperatörer (kafferostning) styr gasdrivna rostugnar för torkning av kaffebönor. De matar in kaffebönor i rostugnar och jämför färgen på rostade bönor med specifikationerna. De kyler ned bönorna med hjälp av mekaniska fläktar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

Färdigheter

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Sköta ugnsventilation

  Sköta en produktspecifik och energieffektiv ugnsventilation.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Utföra värmebehandling

  Utföra värmebehandling som syftar till att preparera och bevara halvbearbetade eller färdigställda livsmedelsprodukter.

 • Använda våg

  Arbeta med en våg för att mäta obearbetade, halvfärdiga och färdiga produkter.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • övervaka rostning

  Övervaka rostning av kaffebönor och spannmål för att uppnå en lämplig rostningsnivå för de önskade aromerna och färgerna.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Hantera brandfarliga ämnen

  Hantera brandfarliga ämnen inom rostningsverksamhet och säkerställa att säkerhetsåtgärder finns införlivade.

 • Kontrollera tillverkningsparametrar

  Kontrollera tillverkningsparametrar för att hålla de tekniska processerna under kontroll.

 • Tillämpa olika rostningsmetoder

  Använda olika metoder för att rosta kakaobönor, till exempel ugnsstekning, luftrostning, trumrostning, kafferostning och varmluftspistol. Använd de olika metoderna i enlighet med produktionskraven, typen av kakaobönor och önskad chokladprodukt.

 • Tåla starka lukter

  Tåla starkt lukter från varor som bearbetas vid tillverkningen av varor.

 • Använda industriugnar

  Observera temperatur och värma upp ugnen till den angivna temperaturen. Använda ugnsplåtar och underlätta rostningen med hjälp av instrument som hindrar korn från att fastna i plåtarna.

 • Underhålla industriugnar

  Sköta industriugnar i syfte att säkerställa effektiv och korrekt drift.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Hantera höga temperaturer

  Hantera höga temperaturer och samtidigt hålla koncentrationen och tillse effektivitet under krävande förhållanden.

Source: Sisyphus ODB