Yrke processoperatör, kemisk industri, kväve och syre

Processoperatörer (kemisk industri, kväve och syre) styr och utför underhåll på utrustning för utvinning av kväve och syrgas ur luft för att säkra efterlevnad av erforderliga driftsparametrar för tryck, flöde och temperatur. De genomför produktrenhetsprovning och övervakar överföring av produkt till förvaringstankar eller gasflaskor.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Egenskaper hos kemikalier som används för garvning

  Sammansättning och fysikaliska och kemiska egenskaper hos hjälpkemikalier som används i de olika garvningsprocesserna (garvmedel, fettvätskor, pigment, färgämnen, o.s.v.)

 • Grundkemikalier

  Produktion och egenskaper av organiska grundkemikalier såsom etanol, metanol och bensen samt oorganiska grundkemikalier såsom syre, kväve och väte.

 • Kemisk konservering

  Kunskap om hur kemiska föreningar tillsätts i en produkt, som livsmedel eller farmaceutiska produkter, för att förebygga förruttnelse som orsakas av kemiska förändringar eller mikrobiell aktivitet.

Färdigheter

 • Kontrollera luftflöde

  Kontrollera flödet av luft genom kompressoraggregatet genom att öppna ventilerna i rätt ordning.

 • Sköta gasextraktionsutrustning

  Använda utrustning för syrgas- och kväveutvinning såsom kompressorer, fraktionerande kolonner, värmeväxlare och reningsanläggningar.

 • Testa renhetsgrad för syre

  Testa renhetsgraden och fukthalten hos det behandlade syret genom att använda byrettfuktmätaren.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Flytta syre

  Flytta syre i vätske- eller gasform genom att öppna ventiler för att möjliggöra överföring genom värmeväxlaren för att kyla luften och lagra syre i tankar; säkerställa att de specifika temperatur- och tryckparametrarna är uppfyllda.

Source: Sisyphus ODB