Yrke processoperatör, papper, laminat

Processoperatörer (papper, laminat) sköter en maskin som applicerar ett plastskikt på papper för att stärka det och skydda det från fukt och fläckar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Papperstyper

  De kriterier som används för att fastställa skillnader i papperstyper, till exempel grovhet och tjocklek, och de tillverkningsmetoder och träslag som de olika papperstyperna härrör från.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Typer av lamineringsmaskiner

  Olika typer av lamineringsmaskiner, t.ex. påslaminator, varmvalslaminator och kallvalslaminator. En påslaminator fäster plastfilm på båda sidor av pappret med hjälp av en uppvärmnings- och limningsprocess, medan en kallvalslaminator belägger pappret med plastvalsen. Varmvalslaminatorn använder varma valsar för att smälta lamineringsfilmen på pappret tillsammans med lim.

Färdigheter

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Ta prover

  Ta ett prov från tillverkningsmaskinen, presentera det för en tillsynsperson, se till att rätt justeringar görs och att kvalitets- eller företagsstandarderna är uppfyllda.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Använda lamineringsmaskin

  Ställa i ordning och starta lamineringsprocessen, där ett papper sätts in i en maskin och får glida mellan två valsar på metallstänger (”dornar”), där en plastfilm läggs till. Dessa processer omfattar också uppvärmning och limning.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Läsa instruktioner på arbetsordrar

  Förstå instruktioner från de kort som medföljer arbetsorder och ställa in eller köra maskinen utifrån dessa uppgifter.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB