Yrke processoperatör, värmebehandling

Processoperatörer (värmebehandling) manipulerar plastprodukter med maskiner såsom ugnar eller eldhärdningsmaskiner för att temperera, glödga eller värmebehandla produkterna. De förbereder maskinen och läser instruktioner för att bestämma ugnstemperaturen. De tar ut produkter ur maskiner, låter dem svalna, undersöker och provar produkterna för att se om de överensstämmer med specifikationerna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Plasttyper

  Typer av plastmaterial och deras kemiska sammansättning, fysikaliska egenskaper, eventuella problem och användning.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Plasthartser

  Processen att värma upp kolväten, som bildar och kombinerar polymerer i syfte att skapa plasthartser som används för tillverkning av olika slags produkter.

Färdigheter

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Sköta utloppstransportör

  Använda och övervaka den utrustning som används för att förflytta bulkmaterial, t.ex. blandkorn, från en plats till en annan.

 • Förhindra skador i en ugn

  Förebygga skador och risker i en ugn eller ett smältverk.

 • Upprätthålla ugnstemperatur

  Övervaka och reglera pyrometern för att styra ugnstemperaturen.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • Registrera ugnsprocesser

  Logga ugnstid och produktionsdata.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Mata in material i ugn

  Mata in material i ugn med korrekt placering, fastsättning och nivåplacering vid behov.

 • Använda ugn för värmebehandling

  Använda eller sköta ugnar, t.ex. gas-, olje- eller elektriska ugnar, för att värmebehandla gjutgods för att erhålla rätt mekaniska egenskaper. Justera ugnskontrollera för att värma upp delar under föreskriven tid till rätt temperatur.

 • Mäta ugnstemperatur

  Övervaka produkttemperaturen med hjälp av tillgängliga verktyg och mätinstrument och vid behov justera ugnstemperaturen.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Avlägsna material ur ugn

  Avlägsna material från ugnen med hjälp av en kran, ett transportband, genom att luta ugnen eller med hjälp av andra metoder.

Source: Sisyphus ODB