Yrke processtekniker

Processtekniker arbetar i nära samarbete med ingenjörer för att utvärdera befintliga processer och konfigurera tillverkningssystem för att minska kostnader, förbättra hållbarhet och utarbeta bästa praxis inom produktionsprocessen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Programvara för datorstödd konstruktion

  Programvara för att utföra analysuppgifter för datorstödd konstruktion, såsom finit elementanalys och datorbaserad flödesdynamik.

Färdigheter

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Ge råd om tillverkningsproblem

  Ge råd till de besökta industrianläggningarna om hur man på ett bättre sätt kan övervaka produktionen för att säkerställa att tillverkningsproblem diagnostiseras och löses korrekt.

 • Samarbeta med ingenjörer

  Arbeta nära och kommunicera med ingenjörer om formgivningar eller nya produkter.

 • Lösa utrustningsfel

  Identifiera, rapportera och reparera utrustningsskador och tekniska fel samt kommunicera med fältrepresentanter och tillverkare för att erhålla reparations- eller reservdelar.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra rutinkontroller av maskiner

  Kontrollera maskiner och utrustning för att säkerställa tillförlitlig prestanda under användning och drift på arbetsplatser.

 • Utföra underhåll på installerad utrustning

  Utföra underhåll på installerad utrustning på plats. Följa rutiner för att undvika nedmontering av utrustningen från maskiner eller fordon.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

Source: Sisyphus ODB