Yrke produktionsingenjör, avsaltning

Produktionsingenjörer (avsaltning) använder, övervakar och utför underhåll på avsaltningsutrustning. De säkerställer efterlevnad av lagstadgade bestämmelser samt säkerhets- och hälsoskyddskrav.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

 • Sköta kontrollsystem för avsaltning

  Förvalta ett system för avlägsnande av salt i syfte att utvinna dricksvatten.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Underhålla kontrollsystem för avsaltning

  Underhålla ett system för att få vatten av dricksvattenkvalitet från salthaltigt vatten.

 • Samla in prover

  Konfigurera och använda utrustning för uppsamling av vatten-, gas- eller jordprover för testning.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Utföra vattentester

  Genomföra testförfaranden inom vattenkvalitetstestning, såsom pH-tester och upplösta ämnen i fast form. Kunna läsa instrumentritningar.

Source: Sisyphus ODB