Yrke produktionstekniker, skoindustri

Produktionstekniker inom skoindustrin utför diverse arbetsuppgifter inom tillverkning av skodon. De medverkar i alla etapper av processen, bland annat produktutveckling och olika typer av konstruktion. De syftar till att maximera produktiviteten, minska produktionskostnaderna samt säkra produktens funktionalitet och kvalitet och kundnöjdhet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Slutbehandlingsmetoder för skor

  Tillhörande maskiner, verktyg, kemikalier och mekaniska ytbehandlingsmetoder som används för tillverkning av skodon.

 • Stickningsförarbete och tekniker för skor och läderartiklar

  Teknik, inbegripet maskiner och metoder, för beredning av läderartiklar och överdelar på skor.

 • Förarbete inför montering av överdelen på skor

  Den utrustning och de metoder som används för montering av överdelar inom skoindustrin.

 • Manuell tillskärning av läder

  Tillskärningsregler, varians av lädrets egenskaper på dess yta och töjningsriktningar för skodonsbitarna.

 • Maskiner för skotillverkning

  Det breda spektrumet av maskiner och deras funktioner samt grundreglerna för regelbundet underhåll.

 • Utrustning för skotillverkning

  Funktionen hos olika typer av utrustning och grundläggande föreskrifter för regelbundet underhåll.

 • Processer och tekniker för sammanfogning vid skotillverkning med California-metoden

  Teknik, utrustning, maskiner och verktyg för sammanfogning av olika skokonstruktioner enligt California-metoden.

 • Skotillverkningsteknik

  Den teknik och de maskiner som används. Skotillverkningen börjar i skärningsrummet, där överdelar och bottenkomponenter skärs ut. De övre komponenterna sammanfogas genom att följa en exakt ordning med specifika steg: skärfling, vikning, sömning, o.s.v. Den sammanfogade överdelen, innersulan och andra bottendelen sammanförs i monteringsrummet, där huvudstegen är lästning och sulinläggning. Processen avslutas med slutbehandling i behandlings- och förpackningsrummet.

 • Processer och tekniker för sammanfogning vid tillverkning av limmade skor

  Teknik, utrustning, maskiner och verktyg som används för att foga samman delar eller sätta sulor i limmade skor.

 • Processer och tekniker för sammanfogning vid skotillverkning med Goodyear-metoden

  Teknik, utrustning, maskiner och verktyg för sammansättning av skor med Goodyear-metoden.

 • Förarbete inför montering av underdelen på skor

  Utrustning och teknik för tillverkning av underdelen av skor, inklusive sulor, klackar, inläggssulor m.m.

 • Skokvalitet

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste defekterna i skor, snabba testförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester, lämplig utrustning för kvalitetskontroll. Kvalitetssäkring av processer för skotillverkning och grundläggande koncept för kvalitet, inbegripet ramverk och standarder för skokvalitet.

 • Skokomponenter

  Skokomponenter för både överdelar (ovanläder, sidostycke, inlägg, förstärkningar, tåhättor, o.s.v.) och bottendelar (sulor, klackar, inläggssulor, o.s.v.). Ekologiska problem och vikten av återvinning. Val av lämpliga material och komponenter utifrån deras påverkan på skotyp och egenskaper samt tillverkningsmöjligheter. Förfaranden och metoder inom kemisk och mekanisk bearbetning av läder och andra material.

 • Skomaterial

  Egenskaper, komponenter, fördelar och begränsningar för ett brett spektrum av material som används i tillverkning av skor: läder, läderersättningar (syntetiska eller konstgjorda material), textil, plast, gummi etc. 

Färdigheter

 • Leda tillverkning av skor eller läderartiklar

  Planera tillverkning av skor eller lädervaror i enlighet med företagets mål, tidsfrister och tillgängliga resurser. Fördela, samordna och kontrollera alla aktiviteter och olika tillverkningsfaser med hjälp av uppgifter från tekniska datablad samt organisation och metoder. Sträva efter att optimera kvaliteten, produktiviteten och säkerheten. Samarbeta med alla relaterade avdelningar. Rapportera om produktion, kvalitet och produktivitetsavvikelser samt föreslå korrigerande åtgärder.

 • Arbeta i textiltillverkningsteam

  Arbeta på ett harmoniskt sätt med kollegor inom textil- och beklädnadsindustrin.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Planera skotillverkning

  Utforma tillverkningsprocessen för varje enskild skomodell. Planera processtegen för tillverkning av skor. Planera användningen av material och skokomponenter. Välja maskiner och utrustning. Planera arbetsstyrkan. Beräkna direkta och indirekta kostnader relaterade till tillverkningen. Planera underhåll av maskiner och utrustning.

 • Informera om kommersiella och tekniska frågor på främmande språk

  Tala ett eller flera främmande språk för att informera om kommersiella och tekniska frågor med olika leverantörer och kunder.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Tillverka skoprototyper

  Skapa, testa och kontrollera prototyper eller provexemplar av skor i enlighet med en förutbestämd uppsättning kriterier under hela tillverkningsprocessen. Se över de ursprungliga utformningskoncepten och genomföra tekniska förbättringar.

 • Minska miljöpåverkan vid skotillverkning

  Bedöma skoindustrins miljöpåverkan och minimera miljöriskerna. Minska miljöskadligt arbete i olika stadier av skotillverkningen.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

Source: Sisyphus ODB