Yrke produktkommunikatör

Produktkommunikatörer ansvarar för positionering av varor i enlighet med standarder och procedurer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Försäljningsteknik

  Försäljningsteknik för att locka kunder och öka försäljningen.

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

Färdigheter

 • Utrymmesplanera detaljhandel

  Dela upp utrymme för detaljhandel enligt särskilda kategorier på ett effektivt sätt.

 • Fylla på hyllor

  Fyll på hyllor med varor som ska säljas.

 • övervaka lagerrörelser

  Hålla reda på lagerrörelser från tidpunkten när produkterna saluförs och är färdiga för distribution.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Utföra förändringar av den visuella presentationen

  Ställa in och utföra förändringar av den visuella presentationen genom att flytta föremål, byta hyllor och fixturer, ändra skyltar, lägga till och ta bort dekorativa tillbehör osv.

 • Tolka planritningar

  Ha förmåga att tänka tredimensionellt och förstå följderna av att flytta föremål och mönster på planritningar.

 • Föra register över levererade varor

  Föra register över varuleveranser; anmäla avvikelser för att hantera kostnader i syfte att upprätthålla korrekta lagerreserver.

 • Förhandla om villkor med leverantörer

  Identifiera och samarbeta med leverantörer för att säkerställa att leveranskvalitet och bästa pris har förhandlats fram.

 • Förhandla med leverantörer av visuellt material

  Förhandla med leverantörer om leverans av visuellt material; alltid iaktta budgetgränserna.

 • övervaka produktskyltning

  Samarbeta nära skyltningspersonal för att besluta om hur varor bör presenteras i syfte att maximera kundernas intresse och produktförsäljningen.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • övervaka leverans av varor

  Följa upp logistisk organisering av produkter; säkerställa att produkter har transporterats korrekt och i tid.

 • Agera diplomatiskt

  Hantera människor på ett hänsynsfullt och taktfullt sätt.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Maximera försäljningsintäkter

  Öka möjlig försäljningsvolym och undvika förluster genom korsförsäljning, merförsäljning eller marknadsföring av tilläggstjänster.

 • Arbeta med samexponering av varor

  Placera ut en viss artikel på fler än ett ställe i butiken för att fånga kundernas uppmärksamhet och öka försäljningen.

 • Utföra lageromsättning

  Flytta om förpackade och lättfördärvliga produkter med en tidigare sista försäljningsdag längst fram i hyllan.

 • Förhandla om inköpsvillkor

  Förhandla om villkor för pris, mängd, kvalitet och leverans med säljare och leverantörer för att få de mest fördelaktiga inköpsvillkoren.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Besöka tillverkare

  Besök tillverkarna för att lära sig mer om produktionsprocessen och bedöma produktkvaliteten.

 • Utföra försäljningsanalys

  Granska försäljningsrapporter för att se vilka varor och tjänster som har respektive inte har sålt bra.

 • Kontrollera att priset på hyllkanten stämmer

  Se till att rätt pris anges på hyllorna där produkter står.

 • Föra register över marknadsföringsaktiviteter

  Föra register över försäljningsinformation och distribution av material. Registrera rapporter om kundreaktioner på arbetsgivarnas produkter och kampanjer; presentera rapporterna för chefer.

 • Bedöma skyltningars visuella effekt

  Analysera återkoppling från kunder och medarbetare om den visuella effekten av utställningar och montrar; göra ändringar vid behov.

Source: Sisyphus ODB