Yrke produktutvecklare, skoindustri

Produktutvecklare inom skoindustrin agerar som förbindelselänkar mellan projektering och produktion. De framställer prototyper för skodon skapade av formgivare. De väljer ut, projekterar eller omprojekterar läster och skokomponenter, skapar mönster för överdelar, foder och sulkomponenter samt upprättar tekniska ritningar för diverse verktyg (till exempel stansar, formar osv.). De framställer och bedömer även prototyper och kvaliteter samt framställer storleksprover, genomför test på prover och verifierar kundens begränsningar i fråga om kvalitet och prissättning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skotillverkningsteknik

  Den teknik och de maskiner som används. Skotillverkningen börjar i skärningsrummet, där överdelar och bottenkomponenter skärs ut. De övre komponenterna sammanfogas genom att följa en exakt ordning med specifika steg: skärfling, vikning, sömning, o.s.v. Den sammanfogade överdelen, innersulan och andra bottendelen sammanförs i monteringsrummet, där huvudstegen är lästning och sulinläggning. Processen avslutas med slutbehandling i behandlings- och förpackningsrummet.

 • Ergonomi vid design av skor och läderartiklar

  De principer som används vid utformningen av olika typer av skor och lädervaror för rätt atomiska och ergonomiska proportioner och mått.

 • Skokvalitet

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste defekterna i skor, snabba testförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester, lämplig utrustning för kvalitetskontroll. Kvalitetssäkring av processer för skotillverkning och grundläggande koncept för kvalitet, inbegripet ramverk och standarder för skokvalitet.

 • Mönstergradering

  Kunskap om hur mönster klipps ut på rätt sätt och hur mönstren ska graderas för att erhålla storleksserier vid massproduktion. Känna till hur man märker punkter, hål, sömsmån och andra tekniska specifikationer. Göra justeringar och få fram slutliga mönster som ska klippas samt korrigera eventuella problem som har identifierats.

 • Skodesign

  Projekt för skapande av skor, med början från inspiration till teknisk konstruktion och tillverkning, genom att följa flera steg. De senaste trenderna i fråga om material, komponenter, processer och koncept för skor.

 • CAD för skor

  Arkitektur och funktionalitet för 2 D- och 3D-datorstödda programvarusystem för design av skor.

 • Skomaterial

  Egenskaper, komponenter, fördelar och begränsningar för ett brett spektrum av material som används i tillverkning av skor: läder, läderersättningar (syntetiska eller konstgjorda material), textil, plast, gummi etc. 

 • Planering av marknadsföring av skor och läderartiklar

  De principer och metoder som används för att skapa en marknadsföringsplan och bestämma hur ett företag på bästa sätt kan positionera sig i förhållande till sina konkurrenter, med hänsyn tagen till särdragen av marknaden för skodon och lädervaror. 

 • Skokomponenter

  Skokomponenter för både överdelar (ovanläder, sidostycke, inlägg, förstärkningar, tåhättor, o.s.v.) och bottendelar (sulor, klackar, inläggssulor, o.s.v.). Ekologiska problem och vikten av återvinning. Val av lämpliga material och komponenter utifrån deras påverkan på skotyp och egenskaper samt tillverkningsmöjligheter. Förfaranden och metoder inom kemisk och mekanisk bearbetning av läder och andra material.

Färdigheter

 • Tillämpa utvecklingsprocesser inom skodesign

  Förstå konsumenternas behov och analysera modetrenderna. Innovation och utveckling av skodon ur estetisk, funktionell och teknisk synvinkel med hjälp av ett brett spektrum av metoder och tekniker, val av material, komponenter och lämplig teknik, anpassning av nya koncept till tillverkningskrav och omvandling av de nya idéerna till säljbara och hållbara produkter för massproduktion eller kundanpassad produktion. Förmedla de nya designerna och idéerna visuellt.

 • Tänka innovativt inom skobranschen och läderartikelbranschen

  Innovera och skapa inom sko- och läderartikelbranschen. Utvärdera nya idéer och koncept för att omvandla dem till säljbara produkter. Använda entreprenörstänkande i samtliga stadier av produkt- och processutvecklingen för att hitta nya affärsmöjligheter inom de berörda marknaderna.

 • Minska miljöpåverkan vid skotillverkning

  Bedöma skoindustrins miljöpåverkan och minimera miljöriskerna. Minska miljöskadligt arbete i olika stadier av skotillverkningen.

 • Göra tekniska ritningar av modeartiklar

  Göra tekniska ritningar av kläder, lädervaror och skodon, inbegripet både tekniska ritningar och ingenjörsmässiga ritningar. Använda dem för att kommunicera eller förmedla designidéer och tillverkningsuppgifter till tillverkare, tekniker, verktygsmakare och tillverkare av utrustning eller till andra maskinoperatörer för provtagning och produktion.

 • Genomföra en marknadsföringsplan för skor

  Genomföra marknadsföringsplaner i enlighet med företagets specifikationer och som överensstämmer med marknadsefterfrågan.

 • Använda datorstödd konstruktion för sulor

  Digitalisera och skanna lästerna. Arbeta med filer i olika CAD-system. Ta fram 3D-modeller på sulor och skapa datorstödda 2D-mönster. Skala dem för att ta fram storleksserier. Utarbeta tekniska specifikationer för tillverkning. Producera datorstödda tekniska projekt i 2D och 3D samt tekniska ritningar av formar för vulkaniserade och injekterade sulor. Exportera filerna för de virtuella modellerna till 3D-skrivare, CAM eller CNC.

 • Skapa skomönster

  Ta fram en form eller ett skal, dvs. en tvådimensionell återgivning av lästens tredimensionella form. Skapa skalade mönster för överdelar och underdelskomponenter med hjälp av manuella metoder utifrån designlösningarna.

 • Tillverka skoprototyper

  Skapa, testa och kontrollera prototyper eller provexemplar av skor i enlighet med en förutbestämd uppsättning kriterier under hela tillverkningsprocessen. Se över de ursprungliga utformningskoncepten och genomföra tekniska förbättringar.

 • Skapa stämningsplank

  Skapa stämningsplank till mode- eller inredningskollektioner genom att samla in olika källor till inspiration, förnimmelser, trender och texturer samt diskutera med de personer som är involverade i projektet så att kollektionernas form, design, färg och allmänna genre passar i sammanhanget eller med det relaterade konstnärliga projektet.

 • Informera om kommersiella och tekniska frågor på främmande språk

  Tala ett eller flera främmande språk för att informera om kommersiella och tekniska frågor med olika leverantörer och kunder.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Använda datorstödd konstruktion för läster

  Känna till hur läster ska digitaliseras och skannas. Arbeta med olika 2D- och 3D-CAD-system och använda programvaran för att anpassa och omvandla lästens form enligt kundens måttspecifikationer. Utforma 2D-mallar för att kontrollera formen på den nya lästen. Skapa tekniska ritningar och utarbeta tekniska specifikationer för tillverkning. Gradera lästen. Exportera filerna med den virtuella modellen till 3D-skrivare, CAM- eller CNC-system.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Ta fram marknadsföringsplaner för skor och läderartiklar

  Ha förmåga att utarbeta marknadsföringsplaner och riktlinjer för företagets marknadsföringsstrategier samt identifiera potentiella marknader och genomföra kampanjer för att marknadsföra företagets skoprodukter.

 • Skapa tekniska skisser för skor

  Kunna använda olika skiss- och teckningstekniker, inklusive skapa konstnärliga avbildningar, för hand eller med hjälp av dator och med hänsyn till proportioner och perspektiv, för att skissa och rita skor, läster, sulor, klackar osv. i både 2D och 3D. Kunna utarbeta specifikationsblad med detaljerade uppgifter om material, komponenter och tillverkningsbehov.

 • Skapa skokollektioner

  Omvandla idéer och koncept för skor till prototyper och slutligen en kollektion. Analysera och kontrollera utformningen ur olika vinklar, såsom funktionalitet, estetik, komfort, prestanda och tillverkningsmöjligheter. Hantera utvecklingen av alla skoprototyper i syfte att tillgodose kundernas behov och skapa rätt balans mellan kvalitet och produktionskostnader.

 • Göra marknadsundersökningar inom skobranschen

  Utföra marknadsundersökningar av företagets kunder, välja ut och tillämpa de rätta marknadsstrategierna för skoindustrin. Tillämpa marknadsföringsmixen (produkt, pris, marknadsföring och distribution) på företagets kontextuella villkor. Förutse hur olika faktorer som miljö, teknisk innovation, köpbeteende etc. påverkar marknadsföringen och lanseringen av de skodon som tillverkas av företaget.

 • Skilja mellan tyger

  Skilja mellan tyger för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera tyger på grundval av deras egenskaper och deras användning vid tillverkning av kläder.

 • Använda datorstödd konstruktion för klackar

  Digitalisera och skanna lästerna. Arbeta med filer i olika CAD-system. Framställa 3D-modeller av klackar och skapa 2D-datorstödda designlösningar. Klassificera och framställa storleksserier. Utarbeta tekniska specifikationer för tillverkning. Utarbeta 2D och 3D datorstödda tekniska ritningar och tekniska ritningar av formar för vulkaniserade och gjutna klackar. Exportera filerna för de virtuella modellerna till 3D-skrivare eller CAM- eller CNC-system.

 • Jämföra accessoarer

  Jämföra accessoarer för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera accessoarer utifrån deras egenskaper och användning inom konfektionstillverkning.

 • Arbeta i textiltillverkningsteam

  Arbeta på ett harmoniskt sätt med kollegor inom textil- och beklädnadsindustrin.

 • Tillämpa modetrender på skor och läderartiklar

  Kunna hålla sig à jour med de senaste stilarna, gå på modevisningar och läsa modemagasin och manualer, analysera tidigare och aktuella modetrender inom områden som skor, lädervaror och kläder. Använda analytiskt tänkande och kreativa modeller för att på ett systematiskt sätt tolka den kommande utvecklingen i fråga om mode och livsstil.

Source: Sisyphus ODB