Yrke produktutvecklingstekniker

Produktutvecklingstekniker höjer produktutvecklingens effektivitet, förbereder utrustning samt utarbetar och provar lösningar till tekniska problem. De arbetar i nära samarbete med ingenjörer och tekniker, granskar produkter, genomför provningar och samlar in data.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • CAD-program

  Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Materialmekanik

  Fasta föremåls beteende när de utsätts för belastningar och påfrestningar samt metoder som används för att beräkna dessa belastningar och påfrestningar.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

Färdigheter

 • Ta fram produktdesign

  Införliva marknadskraven i produktdesign och -utveckling.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Ge råd till tekniker

  Erbjuda hjälp och råd till servicetekniker vid maskinfunktionsfel och andra reparationsarbeten.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Samarbeta med ingenjörer

  Arbeta nära och kommunicera med ingenjörer om formgivningar eller nya produkter.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

Source: Sisyphus ODB