Yrke programledare

Programledare presenterar tv- och radioprogram. De agerar som ansiktet eller rösten för dessa program och framför meddelanden på olika plattformar såsom radio, tv, teatrar eller i andra sammanhang. De ser till att publiken underhålls och att artister eller intervjuade personer introduceras.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Andningsteknik

  Olika tekniker för att kontrollera rösten, kroppen och nerverna genom andning.

 • Röstteknik

  Olika tekniker för att använda rösten korrekt utan att åverka stämbanden för mycket eller skada rösten i samband med ändringar av ton- och volymläge.

 • Uttalsteknik

  Uttalsteknik för att på ett korrekt och förståeligt sätt uttala ord.

 • Audiovisuell utrustning

  Egenskaper och användning av olika verktyg som stimulerar syn- och ljudsinnen.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

Färdigheter

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Memorera repliker

  Memorera rollen och replikerna i en föreställning eller sändning, oavsett om det rör sig om text, rörelser eller musik.

 • Uppfylla målgruppens förväntningar

  Forska om målgruppens behov och förväntningar för att säkerställa att programmets tema uppfyller båda.

 • Samla information om föreställningens tema

  Samla in relevant information om det tema som du diskuterar i föreställningen för att se till att du är uppdaterad.

 • öva in en roll

  Öva in repliker och handlingar. Öva dem före inspelning för att hitta det bästa sättet att framföra dem.

 • Improvisera

  Genomföra dialoger eller handlingar spontant eller utan förberedelse.

 • Läsa upp texter

  Läs texter, skrivna av andra eller dig själv, med korrekt intonation och aktivering.

 • Följa tidsanvisningar

  Observera dirigenten, orkestern eller regissören och följa tidsanvisningar för text och vokalnummer korrekt.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Följa nyheterna

  Följa aktuella händelser inom politik, ekonomi, samhälle, kultur och idrott samt internationellt.

 • Följa den konstnärliga ledarens anvisningar

  Följa den konstnärliga ledarens instruktioner och samtidigt förstå hans/hennes kreativa vision.

Source: Sisyphus ODB