Yrke programmerare för numeriska verktyg och numerisk processtyrning

Programmerare för numeriska verktyg och numerisk processtyrning utarbetar datorprogram för styrning av automatiska maskiner och utrustning som används i tillverkningsprocesser. De analyserar tekniska ritningar och uppdrag samt genomför datorsimuleringar och provkörningar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • VBScript

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i VBScript.

 • Scala

  Tekniker och principer för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, provning och sammanställning av programparadigmer i Scala.

 • Microsoft Visual C++

  Dataprogrammet Visual C++ är en uppsättning programvaruutvecklingsverktyg för att skriva program, till exempel kompilatorer, felsökningsprogram, kodredigerare, kodsammandrag, som förpackas i ett enhetligt användargränssnitt. Det utvecklas av programvaruföretaget Microsoft.

 • TypeScript

  Teknik och principer för utveckling av mjukvara, såsom analys, algoritmer, kodning, provning och sammanställning av programparadigm i TypeScript.

 • ML (datorprogrammering)

  Tekniker och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigm i ML.

 • Erlang

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Erlang.

 • C#

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i C#.

 • Systemprogrammering

  De metoder och verktyg som krävs för att utveckla systemprogramvara, specifikationer för systemarkitekturer och gränssnittstekniker mellan nätverk och systemmoduler och systemkomponenter.

 • C++

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i C++.

 • Java (datorprogrammering)

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Java.

 • Visual Basic

  Teknikerna och principerna för utveckling av mjukvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Visual Basic.

 • Objective-C

  Teknik och principer för mjukvaruutveckling, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i Objective-C.

 • OpenEdge Advanced Business Language

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i OpenEdge Advanced Business Language.

 • JavaScript

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i JavaScript.

 • Lisp

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Lisp.

 • APL

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i APL.

 • MATLAB

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i MATLAB.

 • Ruby (datorprogrammering)

  Teknikerna och principerna för utveckling av mjukvara såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Ruby.

 • PHP

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i PHP.

 • Swift (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Swift.

 • Kvalitets- och tidscykeloptimering

  Den mest optimala växel- eller cykeltiden och övergripande kvalitet på ett verktyg eller en maskin.

 • Perl

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Perl.

 • Prolog (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Prolog.

 • Pascal (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Pascal.

 • ABAP

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i ABAP.

 • CAD-program

  Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Python (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Python.

 • Assembly (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Assembly.

 • Haskell

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Haskell.

 • Ritningar

  Kunna läsa och förstå blåkopior, ritningar och planer och föra enkel skriftlig dokumentation.

 • Smalltalk (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Smalltalk.

 • Datorprogrammering

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm (som objektorienterad programmering, funktionell programmering) och programmeringsspråk.

 • ASP.NET

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i ASP.NET.

 • AJAX

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i AJAX.

 • Groovy

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i Groovy.

 • SAP R3

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i SAP R3.

 • Statistisk processtyrning

  Metod för kvalitetskontroll som använder statistik för att övervaka processer.

 • COBOL

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i COBOL.

 • R

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i R.

 • SAS language

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, provning och sammanställning av programparadigmer, i SAS-språket.

 • CoffeeScript

  Teknik och principer för utveckling av mjukvara, till exempel analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i CoffeeScript.

 • Common Lisp

  Teknikerna och principerna för utveckling av mjukvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Common Lisp.

 • Scratch (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Scratch.

Färdigheter

 • Tillämpa statistiska metoder för kontrollprocesser

  Tillämpa statistiska metoder som försöksplanering och statistisk processtyrning för att kontrollera tillverkningsprocesser.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Programmera CNC-kontrollanordning

  Ställa in den önskade produktdesignen i CNC-maskinens CNC-styrenhet för produkttillverkning.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Använda mätinstrument

  Använda olika mätinstrument beroende på vilken egenskap som ska mätas. Använda olika instrument för att mäta längd, area, volym, hastighet, energi, kraft och annat.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

Source: Sisyphus ODB