Yrke programmerare för numeriska verktyg och numerisk processtyrning

Programmerare för numeriska verktyg och numerisk processtyrning utarbetar datorprogram för styrning av automatiska maskiner och utrustning som används i tillverkningsprocesser. De analyserar tekniska ritningar och uppdrag samt genomför datorsimuleringar och provkörningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • VBScript

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i VBScript.

 • Scala

  Tekniker och principer för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, provning och sammanställning av programparadigmer i Scala.

 • Microsoft Visual C++

  Dataprogrammet Visual C++ är en uppsättning programvaruutvecklingsverktyg för att skriva program, till exempel kompilatorer, felsökningsprogram, kodredigerare, kodsammandrag, som förpackas i ett enhetligt användargränssnitt. Det utvecklas av programvaruföretaget Microsoft.

 • TypeScript

  Teknik och principer för utveckling av mjukvara, såsom analys, algoritmer, kodning, provning och sammanställning av programparadigm i TypeScript.

 • ML (datorprogrammering)

  Tekniker och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigm i ML.

 • Erlang

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Erlang.

 • C#

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i C#.

 • Systemprogrammering

  De metoder och verktyg som krävs för att utveckla systemprogramvara, specifikationer för systemarkitekturer och gränssnittstekniker mellan nätverk och systemmoduler och systemkomponenter.

 • C++

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i C++.

 • Java (datorprogrammering)

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Java.

 • Visual Basic

  Teknikerna och principerna för utveckling av mjukvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Visual Basic.

 • Objective-C

  Teknik och principer för mjukvaruutveckling, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i Objective-C.

 • OpenEdge Advanced Business Language

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i OpenEdge Advanced Business Language.

 • JavaScript

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i JavaScript.

 • Lisp

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Lisp.

 • APL

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i APL.

 • MATLAB

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i MATLAB.

 • Ruby (datorprogrammering)

  Teknikerna och principerna för utveckling av mjukvara såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Ruby.

 • PHP

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i PHP.

 • Swift (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Swift.

 • Kvalitets- och tidscykeloptimering

  Den mest optimala växel- eller cykeltiden och övergripande kvalitet på ett verktyg eller en maskin.

 • Perl

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Perl.

 • Prolog (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Prolog.

 • Pascal (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Pascal.

 • ABAP

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i ABAP.

 • CAD-program

  Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Python (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Python.

 • Assembly (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Assembly.

 • Haskell

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Haskell.

 • Ritningar

  Kunna läsa och förstå blåkopior, ritningar och planer och föra enkel skriftlig dokumentation.

 • Smalltalk (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i Smalltalk.

 • Datorprogrammering

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm (som objektorienterad programmering, funktionell programmering) och programmeringsspråk.

 • ASP.NET

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm, i ASP.NET.

 • AJAX

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i AJAX.

 • Groovy

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i Groovy.

 • SAP R3

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i SAP R3.

 • Statistisk processtyrning

  Metod för kvalitetskontroll som använder statistik för att övervaka processer.

 • COBOL

  Teknik och principer för utveckling av programvara, som t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i COBOL.

 • R

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i R.

 • SAS language

  Teknikerna och principerna för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, provning och sammanställning av programparadigmer, i SAS-språket.

 • CoffeeScript

  Teknik och principer för utveckling av mjukvara, till exempel analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm i CoffeeScript.

 • Common Lisp

  Teknikerna och principerna för utveckling av mjukvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer, i Common Lisp.

 • Scratch (datorprogrammering)

  Teknik och principer för utveckling av programvara, t.ex. analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programparadigmer i Scratch.

Färdigheter

 • Tillämpa statistiska metoder för kontrollprocesser

  Tillämpa statistiska metoder som försöksplanering och statistisk processtyrning för att kontrollera tillverkningsprocesser.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Programmera CNC-kontrollanordning

  Ställa in den önskade produktdesignen i CNC-maskinens CNC-styrenhet för produkttillverkning.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Använda mätinstrument

  Använda olika mätinstrument beroende på vilken egenskap som ska mätas. Använda olika instrument för att mäta längd, area, volym, hastighet, energi, kraft och annat.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

Source: Sisyphus ODB