Yrke programvaruanalytiker

Programvaruanalytiker framkallar och prioriterar användarkrav, tillverkar och dokumenterar programvaruspecifikationer, testar deras tillämpning och ser över dem i samband med utveckling av programvara. De agerar som en förbindelselänk mellan programvaruanvändarna och programvaruutvecklingsteamet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metoder för programvarudesign

  Metoder för utformning av programvarusystem och applikationer. Några exempel är Scrum, V-model och Waterfall.

 • Användarkrav för IT-system

  Den process som är avsedd att matcha användarens och organisationens behov med systemkomponenter och systemtjänster, genom att beakta tillgänglig teknik och den teknik som krävs för att framkalla och specificera krav, utfråga användare för att fastställa symptom på problem och analysera symtom.

 • Modeller för programvaruarkitektur

  De strukturer och modeller som behövs för att förstå eller beskriva programsystemet, inklusive programvarukomponenter, förhållandet mellan dem och egenskaperna hos komponenterna och förhållandena.

 • Affärskravstekniker

  De procedurer som krävs för att identifiera och analysera verksamhetsmässiga och organisatoriska behov.

 • Datamodeller

  Metoder och befintliga system som används för att strukturera data och visa förhållandet mellan dem samt metoder för tolkning av datastrukturer och -relationer.

 • Rättsliga krav för it-produkter

  De internationella lagar och bestämmelser som reglerar utveckling och användning av it-produkter.

Färdigheter

 • Identifiera it-användares behov

  Fastställa behov och krav hos användare av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i ett specifikt system genom tillämpning av analysmetoder, till exempel målgruppsanalys.

 • Utföra genomförbarhetsstudie

  Utvärdera och bedöma potentialen hos ett projekt, en plan, ett förslag eller en ny idé. Genomföra en standardiserad studie som bygger på omfattande undersökningar och forskning för att stödja beslutsprocessen.

 • Analysera affärsprocesser

  Undersöka hur arbetsprocesserna bidrar till att uppnå affärsmålen samt övervaka deras effektivitet och produktivitet.

 • Skapa datamodeller

  Använda specifika tekniker och metoder för att analysera datakraven i en organisations affärsprocesser i syfte att skapa modeller för dessa data, t.ex. konceptuella, logiska och fysiska modeller. De olika modellerna har särskilda strukturer och format.

 • Ta fram programdesign

  Införliva en rad krav i en tydlig och organiserad programvarudesign.

 • Utveckla programprototyp

  Skapa en första ofullständig eller preliminär version av en del av en programvara för att simulera vissa specifika aspekter av slutprodukten.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Hantera implikation för äldre IT-lösningar

  Övervaka överföringsprocessen från en äldre IT-lösning till ett aktuellt system genom att kartlägga, gränssnitta, migrera, dokumentera och omvandla data.

 • Omvandla krav till visuell design

  Utveckla den visuella designen utifrån från givna specifikationer och krav, på grundval av analysen av omfattning och målgrupp. Skapa en visuell representation av idéer, till exempel i form av logotyper, webbplatsgrafik, digitala spel och layouter.

 • Utforma informationssystem

  Planera arkitektur, sammansättning, komponenter, moduler, gränssnitt och data för integrerade informationssystem (maskinvara, programvara och nätverk) baserat på systemkrav och specifikationer.

 • Ta fram dokumentation i enlighet med rättsliga krav

  Skapa professionellt skrivet innehåll som beskriver produkter, tillämpningar, komponenter, funktioner eller tjänster i enlighet med rättsliga krav och interna eller externa standarder.

 • Definiera programvaruarkitektur

  Utforma och dokumentera strukturen hos programvaruprodukter, inklusive komponenter, anslutningar och gränssnitt. Säkerställa att strukturen är genomförbar, funktionell och kompatibel med befintliga plattformar.

 • Interagera med användare för att samla in krav

  Kommunicera med användare för att identifiera deras krav och samla information om dessa. Definiera alla relevanta användarkrav och dokumentera dem på ett begripligt och logiskt sätt för vidare analys och förtydligande.

Source: Sisyphus ODB