Yrke programvarutestare

Programvarutestare testar programvara. De kan även planera och utforma test. De kan dessutom avlusa och reparera programvara, även om detta främst avser designer och utvecklare. De säkerställer att program fungerar korrekt innan de levereras till interna och externa kunder.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Modeller för programvaruarkitektur

  De strukturer och modeller som behövs för att förstå eller beskriva programsystemet, inklusive programvarukomponenter, förhållandet mellan dem och egenskaperna hos komponenterna och förhållandena.

 • Programvaruegenskaper

  Metriska metoder som mäter en egenskap hos programvarusystemet för att fastställa utvecklingen av programvaran och utvärdera den.

 • Nivåer för programvarutestning

  Testernas omfattning i programvaruutvecklingsprocessen, till exempel provning av enheter, integrationstester, systemprovning och godkännandeprovning.

 • Felaktigheter i programvara

  Avvikelser från standardbeteenden och exceptionella händelser i programsystemets prestanda, identifiering av incidenter som kan förändra systemets flöde och funktion.

Färdigheter

 • Tillhandahålla dokumentation om programvarutestning

  Beskriva testförfaranden för programvara för det tekniska teamet och analysera testresultaten för användare och kunder för att informera dem om programvarans status och effektivitet.

 • Rapportera testresultat

  Rapportera testresultat med fokus på rön och rekommendationer, skilja på resultaten efter allvarsnivå. Inkludera relevant information från testplanen och ange testmetodikerna med hjälp av mått, tabeller och visuella metoder för att förtydliga dem vid behov.

 • Utföra tester på programvaruenhet

  Testa enskilda enheter av källkod för att avgöra om de är lämpliga för användning genom att skapa korta kodfragment.

 • Utföra programvarutester

  Utföra tester för att säkerställa att en programvara fungerar felfritt under de specificerade kundkraven, med hjälp av specialiserade programvaruverktyg. Använda teknik och verktyg för provning av programvara för att identifiera programfel (buggar) och funktionsfel.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Replikera kunders problem med programvara

  Använda specialverktyg för att återskapa och analysera de förhållanden som orsakade den uppsättning av programvarutillstånd eller utfall som rapporterats av kunden i syfte att tillhandahålla lämpliga lösningar.

Source: Sisyphus ODB