Yrke programvaruutvecklare för industriella mobila enheter

Programvaruutvecklare för industriella mobila enheter implementerar programvara för specifika professionella industrimobila (handmanövrerade) utrustningar utifrån branschens behov med hjälp av allmänna eller specifika utvecklingsverktyg för operativsystem för enheter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Verktyg för hantering av programkonfiguration

  Mjukvaruprogram för att utföra konfigurationsidentifiering, kontroll, status och revision, till exempel CVS, ClearCase, Subversion, GIT och ToritoiseSVN.

 • IT-felsökningsverktyg

  IKT-verktyg som används för att testa och felsöka program och programvarukod, t.ex. GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind och WinDbg.

 • Industriell programvara

  Olika programvaror som används för att utvärdera, hantera och planera industriella processer såsom utformning, arbetsflöde och produktionsförbättringar.

 • Programvara för integrerad utvecklingsmiljö

  En uppsättning programvaruutvecklingsverktyg som används för att skriva program och som bland annat består av kompilatorer, felsökningsprogram, kodredigeringsprogram och kodmarkeringsprogram. Dessa är integrerade i ett enhetligt användargränssnitt. Visual Studio och Eclipse är två exempel på sådana verktyg.

 • Sakernas Internet

  De allmänna principerna, kategorierna, kraven, begränsningarna och sårbarheterna hos smarta anslutna enheter (de flesta av dem med internetuppkoppling).

 • Mobiloperativsystem

  Funktioner, begränsningar, arkitekturer och andra egenskaper hos operativsystem som är utformade för att användas på mobila enheter, till exempel Android eller iOS.

 • Inbäddade system

  Datasystem och datorkomponenter med en specialiserad och oberoende funktion inom ett större system eller en större maskin såsom inbäddade systemprogramarkitekturer, inbäddad kringutrustning, designprinciper och utvecklingsverktyg.

 • Datorprogrammering

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm (som objektorienterad programmering, funktionell programmering) och programmeringsspråk.

Färdigheter

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Designa programgränssnitt

  Skapa och programmera programgränssnitt, deras funktioner, in- och utdata samt undertyper.

 • Analysera programvaruspecifikationer

  Bedöma specifikationerna för en programvara eller ett system som ska utvecklas genom att identifiera funktionella och icke-funktionella krav, begränsningar och möjliga fallstudier som illustrerar interaktionen mellan programvara och användare.

 • Skapa ett flödesschema

  Skapa ett schema som illustrerar systematiska framsteg genom ett förfarande eller ett system med användning av anslutande linjer och en uppsättning symboler.

 • Tillhandahålla teknisk dokumentation

  Utarbeta dokumentation för befintliga och kommande produkter eller tjänster med en beskrivning av deras funktionalitet och sammansättning på ett sådant sätt att den är begriplig för en bred publik utan teknisk bakgrund och uppfyller fastställda krav och standarder. Uppdatera dokumentationen.

 • Använda verktyg för datorstödd programvaruteknik

  Använda programvaruverktyg (CASE) för att stödja utveckling, utformning och implementering av programvara och applikationer av hög och bibehållen kvalitet.

 • Tolka tekniska texter

  Läsa och förstå tekniska texter som ger information om hur man utför en uppgift, oftast förklarad steg för steg.

 • Använda mönster för programvarudesign

  Utnyttja återanvändbara lösningar, formell bästa praxis för att lösa gemensamma it-utvecklingsuppgifter vid utveckling och utformning av programvara.

 • Använda programvarubibliotek

  Använd samlingar av koder och programvarupaket som tar hänsyn till vanligt förekommande rutiner för att hjälpa programmerare att förenkla sitt arbete.

 • Felsöka programvara

  Reparera datorkod genom att analysera testresultat, lokalisera felen som gör att programvaran ger felaktiga eller oväntade resultat och avhjälpa dessa fel.

 • Utveckla programprototyp

  Skapa en första ofullständig eller preliminär version av en del av en programvara för att simulera vissa specifika aspekter av slutprodukten.

Source: Sisyphus ODB