Yrke projektledare, administratör, callcenter

Projektledare (administratör, callcenter) övervakar anställda vid ett callcenter, leder projekt och förstår de tekniska aspekterna av callcenterverksamheten.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Teknik för teletjänstcentraler

  Det breda spektrum av hårdvara och programvara för telekommunikation, t.ex. automatiska telefonsystem och kommunikationsutrustning.

 • Säkrande av samtalskvalitet

  Registreringssystem och övervakningsförfaranden som används för att spåra samtalskvalitet och metoderna för förbättring.

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

 • Dirigering av anrop

  En teknik som gör det möjligt att dirigera anrop för förflyttning från en plats till en annan på snabbast möjliga sätt i syfte att undvika vägtullar och köer.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

 • Anställningslagstiftning

  Lagstiftningsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och slår vakt om att arbetstagarna åtnjuter sina rättigheter enligt anställningsavtalet.

Färdigheter

 • Säkra känslig kundinformation

  Välja ut och tillämpa säkerhetsåtgärder och -regler för känslig kundinformation i syfte att skydda kundernas integritet.

 • Hantera affärskunskaper

  Inrätta strukturer och distributionspolicyer för att möjliggöra eller förbättra informationsutnyttjande med hjälp av lämpliga verktyg för att ta fram, skapa och utöka företagets kompetens.

 • Göra framtidsbedömningar av arbetsbelastning

  Prognostisera och fastställa den arbetsinsats som krävs under en viss tid och tidsåtgången för att utföra dessa uppgifter.

 • Analysera personalsituationen

  Utvärdera och identifiera personalbrist i fråga om kvantitet, kompetens, prestationsintäkter och överskott.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Leda IT-projekt

  Planera, organisera, kontrollera och dokumentera förfaranden och resurser, såsom humankapital, utrustning och kontroll, för att inom ramen för särskilda begränsningar, såsom tillämpningsområde, tid, kvalitet och budget, uppnå specifika mål med anknytning till IKT-system, IKT-tjänster eller IKT-produkter.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Mäta samtalskvalitet

  Beräkna den totala kvaliteten av ett samtal, bl.a. förmågan att återge en användares röst och systemets förmåga att begränsa försämring under samtalet.

 • Upprätthålla en hög samtalskvalitet

  Fastställa höga kvalitetsstandarder och instruktioner för samtal.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Ansvara för dataregistrering

  Ansvara för registrering av uppgifter såsom adresser eller namn i ett system för datalagring och dataåtkomst genom manuell inmatning, elektronisk dataöverföring eller skanning.

 • Tolka data för automatisk samtalsfördelning

  Tolka information i system för samtalsfördelning, en anordning som skickar inkommande samtal till specifika terminalgrupper.

Source: Sisyphus ODB