Yrke protokollförare, domstol

Protokollförare (domstol) använder ordbehandlingsprogram eller annan programvara för att nedteckna allt som sägs i rättssalen. De skriver ut domstolsförhandlingar för att utfärda officiella dokument om målet. De möjliggör en närmare granskning av målet på detaljnivå av parterna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Transkriberingsmetoder

  Metoder för att snabbt transkribera talat språk till text, till exempel stenografi.

 • Stenografi

  Skriva ned muntliga ord i dess helhet, och i synnerhet betydelser och relevanta detaljer.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

 • Domstolsförfaranden

  De förordningar som gäller under ett domstolsförfarande och under en domstolsförhandling, samt hur dessa förfaranden inträffar.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

 • Rättslig terminologi

  De särskilda termer och fraser som används inom det rättsliga området.

Färdigheter

 • Föra protokoll vid domstolsförhandlingar

  Föra protokoll över alla uppgifter som krävs för korrekt protokollföring under domstolsförhandlingar, såsom de personer som är närvarande, målet, den framlagda bevisningen, den avkunnade domen och andra viktiga frågor som togs upp under förhandlingen.

 • Stenografera

  Använda stenografi som en metod för att skriva upp tal. Använda stenografi i skrivna texter för att återge akronymer och relevanta uppgifter som ska uttryckas på det sättet.

 • Konvertera dokument i analogt format till digitalt

  Ladda analoga dokument genom att omvandla dem till digitalt format med hjälp av specialiserad hårdvara och programvara.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Skriva utan att titta på tangentbordet

  Känna till, använda och skriva dokument, texter och innehåll i allmänhet utan att titta på tangentbordet. Använda tekniker för att skriva dokument på ett sådant sätt.

 • Skriva felfria dokument

  Skriva dokument och skriftligt innehåll utan grammatiska fel eller stavfel. Skriva dokument i snabb takt utan att kvaliteten på texten äventyras.

 • Använda datorprogram för stenografi

  Använda datorprogram för stenografi för att skriva och översätta stenografi och överföra den till traditionella läsbara avskrifter.

 • Använda stenotypimaskiner

  Ha kunskap om tangenternas positioner på stenotypimaskiner och förstå fonetiken hos ord och stavelser som finns representerade på sådana maskiner för att möjliggöra korrekt maskinskrivning.

 • Tillhandahålla skriftligt innehåll

  Kommunicera information i skriftlig form via digitala eller tryckta medier i enlighet med målgruppens behov. Strukturera innehållet i enlighet med specifikationer och standarder. Följa grammatik- och stavningsregler.

Source: Sisyphus ODB