Yrke provningsingenjör, flyg

Provningsingenjörer (flyg) arbetar tillsammans med andra systemingenjörer för att planera proven i detalj och se till att registreringssystemen är installerade för de dataparametrar som krävs. De analyserar de data som samlas in under testflygningar och utarbetar rapporter för enskilda testfaser och för det slutliga flygtestet. De ansvarar även för säkerheten vid provningen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Produktionsprocesser

  De material och tekniker som krävs i produktions- och distributionsprocesserna.

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser för luftfart

  Den lagstiftning och de bestämmelser som gäller för den civila luftfarten på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Förstå bestämmelser som syftar till att skydda medborgarna inom civil luftfart, och se till att operatörer, medborgare och organisationer följer dessa regler.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Luftfartygs styrsystem

  Kunskap om inställningar, funktioner och användning av luftfartygs styrsystem. Hantera de flygstyrytor, cockpitstyrdon, kopplingar och operativa mekanismer som krävs för att styra ett luftfartygs färdriktning. Manövrera flygplanets motorreglage för att styra dess hastighet.

 • Produktionsteknik

  Det teknikområde som sysslar med utveckling, förbättring och genomförande av komplexa processer och system för kunskap, människor, utrustning osv.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Flygmeteorologi

  Kunskap om den flygmeteorologi som krävs för att hantera vädrets effekter på flygledningstjänsten (ATM). Förståelse för hur grundliga förändringar av tryck- och temperaturvärdena vid flygplatser kan skapa variationer i motvinds- och medvindskomposanten vilket kan medföra arbetsförhållanden med dålig sikt. Kunskap om flygmeteorologi kan bidra till att minska den negativa inverkan på flygledningssystemet genom en minskning av störningar och de därav följande problemen med störda flöden, förlorad kapacitet och merkostnader.

Färdigheter

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Planera testflygningar

  Utarbeta testplanen genom att beskriva manöver för manöver för varje provflygning för att mäta stigsträckor, stighastighet, stallfart, manöverförmåga och landningskapacitet.

 • Säkerställa att luftfartyg uppfyller reglerna

  Säkerställa att alla luftfartyg uppfyller tillämpliga bestämmelser och att alla komponenter och all utrustning har officiellt godkända komponenter.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Använda tvåvägsradiosystem

  Använda radioapparater som kan ta emot och sända ljudsignaler för att kommunicera med liknande radioapparater på samma frekvens, till exempel mobiltelefoner och walkie talkies.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Använda instrument för radionavigering

  Sköta radionavigeringsinstrument för att bestämma luftfartygens position i luftrummet.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • övervaka sensor- och registreringssystem i luftfartyg

  Övervaka installationen av sensor- och registreringssystem i luftfartyg under flygtester för att säkerställa att de uppfyller de dataparametrar som krävs.

Source: Sisyphus ODB