Yrke provningsingenjör

Provningsingenjörer planerar och utföra detaljerade kvalitetstester under olika etapper av konstruktionsprocessen för att säkerställa att systemen är korrekt installerade och fungerar korrekt. De analyserar de data som samlas in under testerna och utarbetar rapporter. De ansvarar även för säkerheten vid provningsverksamheten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Provförfaranden

  Metoder för att producera resultat inom vetenskap eller teknik, t.ex. fysiska prov, kemiska tester eller statistiska tester.

 • Produktionsteknik

  Det teknikområde som sysslar med utveckling, förbättring och genomförande av komplexa processer och system för kunskap, människor, utrustning osv.

 • Produktionsprocesser

  De material och tekniker som krävs i produktions- och distributionsprocesserna.

Färdigheter

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Analysera forskningsdata

  Samla in och analysera forskningsdata. Tolka dessa data i enlighet med särskilda standarder och perspektiv för att kunna kommentera dem.

 • Testa maskinvara

  Testa maskinvarusystem och -komponenter för datorutrustning med hjälp av lämplig utrustning och lämpliga testmetoder, t.ex. systemtest (ST), pågående tillförlitlighetstest (ORT) och in-circuit-test (ICT). Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vidta åtgärder vid behov.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

Source: Sisyphus ODB