Yrke pumpman, oljeborrning

Pumpmän vid oljeborrning reparerar och utför underhåll på utrustning och maskiner med hjälp av hand- och elverktyg. De utför allmänna arbetsuppgifter såsom städning, dikesgrävning, skrapning och lackering av riggutrustning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

Färdigheter

 • Röja borrningsplatser

  Röja borrningsplatsen genom att t.ex. avverka träd i omgivningen; röja plats för nya väga till borrningsplatsen.

 • Justera åtdragning för motordelar

  Dra åt eller skruva loss motordelar med hand- och kraftverktyg; underhålla slangar, höljen och vevstakar.

 • Hantera press som uppkommer i oväntade situationer

  Sträva efter att uppnå målen trots de belastningar som uppstår till följd av oförutsedda faktorer utanför din kontroll.

 • Inspektera rörledningar

  Gå längs rörledningar för att identifiera skada eller läckage; använda elektronisk detekteringsutrustning och genomför visuella kontroller.

 • Koppla upp oljebrunnshuvuden

  Förbereda oljebrunnshuvuden för anslutning till oljetankar.

 • Skruva ihop motordelar

  På ett säkert sätt skruva ihop motorkomponenter manuellt eller med hjälp av kraftverktyg.

 • Tillhandahålla riggningsutrustning

  Tillhandahålla utrustning för riggningsplattformer i enlighet med kraven samt hjälpa arbetare.

 • Rensa upp spilld olja

  På ett säkert sätt städa upp och bortskaffa spillolja.

 • Utföra dräneringsarbete

  Gräva dräneringsdiken och lägga rörledningar eller rännor för att möjliggöra avrinning av överflödig vätska och undvika marksänkning eller andra skador.

 • Arbeta i borrningsteam

  Förmåga att arbeta konfidentiellt i ett borrningsteam eller på en borrplattform eller oljeplattform där alla gör sin del, men alla låter det personliga stå tillbaka för att göra helheten effektiv.

 • Bygga en grund för derrickkranar

  Bygga fundament och montera en trä- eller stålram för att kunna resa en derrrickkran.

 • Underhålla oljefältsutrustning

  Demontera, reparera eller byta ut oljefältsutrustning såsom ångmotorkomponenter eller ångpannor; använda motordrivna verktyg och handverktyg.

 • Vägleda kranförare

  Vägleda en kranförare i drift av kranen. Hålla kontakt med operatören visuellt, muntligt eller med hjälp av kommunikationsutrustning för att se till att kranförningen utförs på ett säkert och effektivt sätt.

 • Underhålla rördäck

  Se till att huvuddäck och rördäck är rena.

 • Transportera rör

  Transportera rör manuellt eller med utrustning såsom mekaniska hissar och lastbilsvinschar.

Source: Sisyphus ODB