Yrke pumpman, pipeline

Pumpmän (pipeline) sköter pumputrustning och -system för att överföra vätskor och ämnen (t.ex. kemiska lösningar, råolja, gas osv.) från en punkt till en annan. De hanterar slangar, pumpar och annan utrustning beroende på den vara som ska överföras. De säkerställer en smidig cirkulation och ett smidigt flöde av varorna i rörledningarna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Egenskaper hos rörledningars beläggningar

  Känna till egenskaper hos rörledningars beläggningar, till exempel yttre rostskyddsmedel, invändig beläggning, betongbeläggning, värmeisolering m.m.

Färdigheter

 • Använda oljepumpsystem

  Manipulera kontrollpaneler för att justera tryck och temperatur samt för att styra produktflödets hastighet. Styra oljepumpningssystem; övervaka vätskecirkulation på oljeraffinaderi.

 • Vara mycket medveten om säkerheten

  Säkerställa höga nivåer av säkerhetsmedvetenhet; använda personlig skyddsutrustning, kommunicera med personal och ge råd om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

 • Förebygga försämring av rörledningar

  Säkerställa bevarandet av rörledningar genom att se till att systemet och ytbeläggningarnas egenskaper upprätthålls på lämpligt sätt. Förebygga korrosion, läckage och andra problem.

 • övervaka behållare som används för transport av gods via rörledning

  Övervaka lagringskärl avsedda för särskilda varor, till exempel gaser, vätskor, råolja m.m. Kontrollera mätnivåer och andra lagringskrav beroende på typ av vara.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • överföra flytande varor

  Använda lämplig utrustning och lämpliga verktyg för att överföra flytande varor från förvaringskärl till rörledningar och vice versa.

 • Använda pumputrustning

  Använda pumputrustning samt tillse gas- och oljetransporter från borrhålet till raffinaderier eller lagringsanläggningar.

 • Underhålla tankar

  Rengöra och underhålla tankar, fat och filterskikt med handverktyg och eldrivna verktyg.

 • Pumpa produkter

  Använda pumpmaskiner i enlighet med särskilda rutiner beroende på typ av produkt. Säkerställa korrekta mängder och lämplig matning för processen.

 • överföra olja

  Bereda specifika volymer av raffinerat och oraffinerat material för lagring, överföra material som behöver processas ytterligare.

 • Använda riggningsutrustning

  Förbereda nödvändig rullnings- och lyftutrustning för att lyfta och flytta föremål, t.ex. med kran eller ett blocksystem.

 • Underhålla rörledningars beläggning

  Underhålla rörledningar och deras beläggningsegenskaper genom användning av kemikalier och tekniker. Bevara utvändigt korrosionsskydd, invändig beläggning, betongbeläggning, värmeisolering och andra beläggningsegenskaper.

 • Reglera flödet av ämnen i rörledningar

  Reglera flödet av ämnen som gaser, kemikalier, oljor och andra material som transporteras via rörledningar och pumpstationer.

 • Använda hydrauliska pumpar

  Använda hydrauliska pumpsystem.

Source: Sisyphus ODB